Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Front » Zaciekłe walki na całym froncie

Zaciekłe walki na całym froncie

Warszawa (PAT). Komunikat sztabu generalnego wojsk polskich z dnia 7 bm.:

Na północy, po ciężkich walkach, piechota nieprzyjacielska zajęła Ostrołękę.

Na linii Narwi poniżej Rożan walki z oddziałami nieprzyjacielskimi, które dążą do sforsowania rzeki między Narwią a Bugiem. Walki w rejonie Przetycza.

W rejonie Małkini oddziały nasze wzięły w kontratakach stukilkudziesięcia jeńców i kilka karabinów maszynowych.

W rejonie Sokołowa oddziały nasze znajdują się w ciężkiej walce z atakującemi oddziałami bolszewickiemi.

W rejonie Janowa pod wpływem brawurowej akcyi naszych oddziałów nastąpiła demoralizacja w oddziałach nieprzyjacielskich. Kilkuset żołnierzy z oficerami i taborami poddało się dobrowolnie.

Na zachód od Brześcia Litewskiego w rejonie Piszczac i Kijowa nieprzyjaciel kontynuuje swój atak. Oddziały nasze stawiają tu zacięty opór i przechodząc do kontrataków zadają bolszewikom bardzo ciężkie straty.

Na linii Bugu powyżej Brześcia słaby kontakt z nieprzyjacielem. Jedynie w rejonie Włodawy oddziały nasze zlikwidowały poważniejszy atak nieprzyjacielski, wzięły jeńców i 6 karabinów maszynowych. Na zachód od Mikuliniec między Seretem a Strypą walki z atakującym przeciwnikiem.

Naczelne dowództwo wojsk polskich sztab generalny.

"Ilustrowany Kuryer Codzienny", 10 sierpnia 1920 roku


Archiwum: