Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Świat

Rokowania w Rydze

Ryga 5 października            (P.A.T.) Członków delegacyi sowieckiej spotkała w tych dniach niemiła przygoda. Zostali oni wygwizdani przez publiczność, zebraną w ogrodzie „Wiktorya” za to, że...

Czytaj więcej
Królowa Elżbieta Belgijska, żona króla Alberta I, opiekunka dzieci i inwalidów w Polsce

 Fotografia niniejsza z własnoręcznym podpisem królowej przeznaczona został przez nią do sprzedaży na korzyść inwalidów polskich. Przypomnieć wypada, iż Belgia w ogóle nie szczędzi nam...

Czytaj więcej
Rząd francuski dekoruje marszałka Piłsudskiego wielkim krzyżem Legii Honorowej

(Telefonem od naszego korespondenta)    Warszawa, 5 lutego (Z) Paryż. Prezydent Republiki francuskiej wręczył Naczelnikowi Państwa i członkom jego orszaku następujące odznaczenia: Naczelnik Państwa otrzymał wielki...

Czytaj więcej
Wejście gen. Żeligowskiego do Wilna

(telefonem od naszego korespondenta)   Warszawa 10 października (Z) Jak się dowiaduję Wilno zostało zajęte wczoraj popołudniu. Gen. Żeligowski i oficerowie jego dywizyi pozdejmowali odznaki oficerów...

Czytaj więcej
Gen. Żeligowski ze zbuntowanymi oddziałami zajął Wilno

Warszawa (PAT.). Komunikat sztabu generalnego z dnia 9 b. m.:   Sytuacyjna froncie bez żadnych ważniejszych zmian.    Naczelne dowództwo wojsk polskich otrzymało dziś od generała Sikorskiego,...

Czytaj więcej
Irlandia na wulkanie

Obrazki z powstania sinnfeinistów    Kraków, 8 października    Powstanie w Irlandyi szaleje w dalszym ciągu, robiąc złą reklamę Anglii na całym świecie.Ilustrowane dzienniki francuskie zamieszczają cały...

Czytaj więcej
Robotnicy i chłopi rosyjscy wygłodzeni przez sowiety podnoszą bunt

Podpalają fabryki, niszczą drogi żelazna i masakrują bolszewików(Telegram własny „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”)               Kopenhaga, 30 września. Całkiem pewne wiadomości, nadeszłe z Moskwy, wskazują, że ruch rewolucyjny...

Czytaj więcej
Bolszewicy rezygnują z rewolucyi światowej?

(Telefonem od naszego korespondenta)    Warszawa, 27 września. (Z). Korespondent „Kuryera Polskiego” w Rydze miał rozmowę z delegatem rosyjskim Oboleńskim, który na pytanie czy będzie pokój,...

Czytaj więcej
Czy nowa wojna?

            Pisaliśmy we wczorajszym „Robotniku”:            „Pomimo napaści Litwinów, Polska dąży w dalszym ciągu do porozumienia...”            Artykuł ten pisany był kilka dni temu, gdy nawiązywały się...

Czytaj więcej
Rumunia czyni zależnem przystąpienie do „małej ententy” od stanowiska Polski

(Wiedeń, 20 września, telefonem od naszego korespondenta)   Take Ionescu,Minister Spraw Zagranicznych Rumunii od czerwca 1920 do grudnia 1921 Wiedeń, 20 września (C). Z Paryża via Genewa...

Czytaj więcej
Rząd sowietów a zwycięstwo polskie

  Kraków, 17 września    Prasa francuska cytuje za dziennikarzami niemieckimi dość często fragmenty artykułów rosyjskiej prasy komunistycznej.    Oto kilka wyjątków z artykułów z prasy sowieckiej,...

Czytaj więcej
Albo razem uderzyć na Rosyę, albo – rewolucja europejska nieunikniona

(Telefonem od naszego korespondenta)      Wiedeń, 17 września. (O). Ze Sztokholmu podają, że wedle doniesień gazety „Wielka Rosija” oświadczył gen. Wrangel, iż obecnie jest odpowiednia chwila,...

Czytaj więcej
Zupełne zniesienie szkół polskich przez Czechów !

Przeciw bandytyzmowi kulturalnemu Czechów musimy zaprotestować !(telefonem od naszego korespondenta)   Cieszyn, 16 września (l). W Karwinie odbyło się w poniedziałek posiedzenie komisyi Administracyjnej, które już...

Czytaj więcej
Polska a mała koalicya

Wiedeń 14 września  Od korespondenta Czasu      Jeżeli oznaki nie mylą jesteśmy w przededniu prób nowej taktyki czeskiej wobec Polski. mówię o taktyce, bo o istotnej...

Czytaj więcej
Niemcy a Górny Śląsk

Wiedeń 12 września  (PAT.) Biuro kor. donosi z Berlina:Rząd Rzeszy niemieckiej przedstawił konferencji pokojowej w Paryżu, Stolicy Apostolskiej, gabinetom w Londynie, Paryżu i Rzymie rzekomo niebezpieczne...

Czytaj więcej
Irlandya w walce o wolność

   Kraków, 8 września            W ostatnich dniach przyniosły depesze wiadomość, iż głośny dziś już na całym świecie dzięki polityce Lloyd George'a burmistrz miasta Cork, nazwiskiem...

Czytaj więcej
Wielka ofenzywa przeciwko szczurom w Paryżu

(Od naszego korespondenta)                                    Paryż, we wrześniu     (t) Po wielkiej aferze Landru, kilkunastu procesach politycznych i kilkudziesięciu innych...

Czytaj więcej
Odpowiedź sowietów na notę angielską

   Rząd angielski wystosował w sprawie warunków pokojowych bolszewickich, mianowicie żądania stworzenia milicji robotniczej w Polsce, notę, utrzymaną w tonie ultimatum. Bolszewicy pośpieszyli z cofnięciem...

Czytaj więcej
Dzień polityczny

Polska a Litwini                Prasa Kopenhaska informuje, że nawiązana przez Polaków rozmowa z Litwinami nie doprowadziła do żadnego rezultaty. Delegaci polscy domagali się, by Liwini...

Czytaj więcej
Włochy a Polska

                                                                                                        Paryż 2 września           

Czytaj więcej
Szczur czechosłowacki galopuje...

 Kraków, 30 sierpnia             W artykule p.t. „Bitwa i intrygi”, pisze w „Action Francaise” p. Jacques Bainvilles z powodu intryg czeskich w ciężkiej dla Polski chwili:           ...

Czytaj więcej
Tajny traktat niemiecko-rosyjski istnieje

(telegram Ilustrowanego Kuryera Codziennego)    Paryż, 30 sierpnia Z wiadomości jakie nadchodzą z Niemiec jasnem się staje, że Niemcy zawarły tajny traktat z Rosyą, by obalić traktat...

Czytaj więcej
Czechosłowacya napastowana przez … strachy

            Kraków, dnia 26 sierpnia.              Czechosłowacya napastowana jest przez… strachy.              Wyraźnie to stwierdza prasa niemiecka, wydawana w państwie czeskim. Prasa ta sądzi, że jest prawdziwem...

Czytaj więcej
Ze świata

Praga, 25 sierpnia   (PAT). Czeskie Biuro prasowe donosi z Londynu: Times przynosi bliższe szczegóły o pobycie Trockiego w Niemczech. Spotkał on się tam nie tylko z...

Czytaj więcej
Gdańsk a transporty dla Polski

 Gdańsk 23 sierpnia.            (P. A. T.) Komendant krążownika francuskiego Gueydon, kapitan Haller, który dzisiaj przybył do Gdańska, złożył wizytę p. wiceministrowi Dąbrowskiemu. Przy tej sposobności...

Czytaj więcej
Próby komunistyczne w Niemczech

Wiedeń 22 sierpnia               (PAT) Biuro kor. donosi z Berlina: Według doniesienia z Magdeburga około 100 obcokrajowych robotników zainscenizowało zamach stanu w Goethen. Uwięzili oni przywódców...

Czytaj więcej
Prasa francuska wita entuzyastycznie zwycięstwo polskie.

(Telefonem od naszego korespondenta)             Warszawa, 20 sierpnia. (Z) Z Paryża donoszą: Gdy prezydent ministrów Lloyd George przejeżdżał przez Paryż do Lucerny cała prasa francuska witała...

Czytaj więcej
Kablogram dziennikarski uznany za urzędową notę

Rząd Stanów przypadkiem w roli obrońcy bolszewii.Kraków, 21 sierpnia             Dzieją się czasem złośliwe figle, o które przytem nikogo obwiniać nie można. Taki zdarzył się przed...

Czytaj więcej
Pośpieszyli się!

„Times” donosi o zdobyciu Warszawy.(Telefonem od naszego korespondenta).               Wiedeń, 17 sierpnia. (C). Biura Wolffa donosi z Amsterdamu: londyński „Times” podaje z Kowna, iż sztab IV...

Czytaj więcej
Linia Wisły musi być broniona

Nota rządu angielskiego do Polski (telegram „Ilustrowanego Kuryera Codziennego)Poznań, 14 sierpnia. „Kuryer Poznański” podaje: Dowiadujemy się z najpewniejszego źródła, iż we wtorek dnia 10 sierpnia...

Czytaj więcej
Nowy zwrot w sprawie polskiej

Telegramy, które czytelnik znajduje poniżej, stanowa dla serca i umysłu polskiego znękanego wiadomościami ostatnich dni, przecież pewne – sursum corda! Nie jesteśmy jeszcze w świecie...

Czytaj więcej
Francya i Ameryka odmawiają zgodnie uznania rządowi sowieckiemu

Nota Francyi do Ameryki w sprawie utrzymania niepodległości i nietykalności terytorialnej PolskiWiedeń. (PAT). Biuro korespondencyjne donosi z Paryża: Prezydent Ministrów Millerand przesłał telegraficznie francuskiemu przedstawicielowi...

Czytaj więcej
Korespondencye zagraniczne

Londyn, 11 sierpnia(PAT.) Ajencya Havasa donosi:Lloyd George, odpowiadając w Izbie gmin na pytanie, wystosowane do rządu, oświadczył, że Anglicy zaapelują obecnie do Ameryki i jest...

Czytaj więcej
Stanowisko Stanów Zjednoczonych

13 sierpnia            (P. A. T.) Z Waszyngtonu donoszą, że amerykański departament stanu oświadczył, że Stany Zjednoczone użyją wszelkich środków, aby zapewnić niepodległość Polski i  ze...

Czytaj więcej
Jesteśmy sami…

Koniec legendy o pomocy koalicyjnej. W angielską chorągiewkę dmuchnęły bolszewickie wiatry.Kraków, 13 sierpnia.            Jeszcze przed 48 godzinami zalewały nas aparaty telegraficzne całego świata wiadomościami o...

Czytaj więcej
Tak późno!... „Krwawiąca się Polska” na łamach dzienników wiedeńskich

Kraków, 13 sierpnia            Nieoceniony gość zawitał na łamy „Neue Freie Presse”. Nasza stara „przyjaciółka” z ulicy Fichtego, tępiąca od niewielu dni ostrze swej tradycyjnej ku...

Czytaj więcej
Koalicya udzieli Polsce tylko amunicyi i broni i zorganizuje blokadę

Nie będzie wysyłki wojsk francusko-angielskich do Polski.             Lugdun. (PAT). Według „Petit Parisien” postanowili Lloyd Georg i Millrand udzielić pomocy Polsce przez dostarczenie amunicyi, materyału wojennego...

Czytaj więcej
Anglia oskarża Polskę o zaczepność w stosunku do bolszewików

(Telefonem od naszego korespondenta)             Warszawa, 12 sierpnia. (Wir) Wtorkową mowę Lloyda George’a w Izbie gmin ogłosiły dzisiejsze pisma popołudniowe. Mowa Lloyda George’a jest zdaniem...

Czytaj więcej
Białoruska Rzeczpospolita sowiecka

 Wiedeń 12 sierpnia(PAT.) Wied. Biuro koresp. donosi w radiotelegramie z Moskwy: w Mińsku została proklamowana białoruska Rzeczpospolita sowiecka, jako państwo niezawisłe. Nowe to państwo zawarło...

Czytaj więcej
Konferencya w Hythe

Paryż, 9 sierpnia: Komunikat z Hythe z niedzieli po południu:Premjerowie francuski i angielski konferowali do godziny 7.30 o następstwach odmowy sowietów co do zawarcia 10dniowego...

Czytaj więcej
Wyniki konferencji w Hythe

Berlin 8 sierpnia(PAT.) Biuro Wollfa donosi z Paryża:Konferencya między Lloydem Georgem a Millerandem rozpoczęła się dzisiaj przed południem o godzinie 10’15 w Hythe i trwała...

Czytaj więcej
Echa ze Spa

(Od specjalnego korespondenta „Gazety Warszawskiej”)Paryż, 8 sierpniaSprawy polsko – rosyjskieChoć od zakończenia konferencji z Spa minęło już z górą dwa tygodnie, to jednak zaszło tam...

Czytaj więcej
Z takimi walczymy…

Fotografia ta przedstawia 27-letniego bolszewika Tukaczewskiego, którego rząd sowietów desygnował na… szefa armii czerwonej, operującej przeciw Polsce. Towarzysz „generał” Tukaczewski ma minę skończonego kryminalisty –...

Czytaj więcej
Odpowiedź rządu sowietów na notę angielską

Rosya chce odrębnie rokować z Polską. – Godzi się na przyznanie „granic pierwotnych!?”Gdańsk. (PAT). „Deutsche Ztg.” donosi o treści odpowiedzi rządu sowietów na notę angielską,...

Czytaj więcej
Koalicya a rokowania z sowietami

Wiedeń, 6 sierpnia(PAT.) Biuro kor. donosi z Londynu: Prasa londyńska wyraża przekonanie, że jeżeliby rząd sowiecki chciał pertraktować z Polską w sprawie pokoju przy wykluczeniu innych interesowanych...

Czytaj więcej
Koalicja a Polska

Nasz korespondent paryski pisze pod datą 5 sierpnia:Dziś rano miałem sposobność rozmawiać z wybitnym przedstawicielem francuskiego ministerium spraw zagranicznych, który udzielił mi szeregu ważnych informacji...

Czytaj więcej
Lloyd George przyrzeka Polsce pomoc

 Londyn, 5 sierpnia(P.A.T.) (Havas) W Izbie gmin oświadczył Lloyd George, że podczas widzenia się swojego w dniu poprzedzającym z Krasinem i Kamieniewem przedstawił im z...

Czytaj więcej
Wielkie transporty wojsk francuskich wyruszają do Polski

Przygotowania wojskowe w Belforcie i Strassburgu. – 9000 urzędników i robotników kolejowych czuwać będzie nad transportem. (telegram własny „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”)     Berlin, 4 sierpnia: „Tägliche Rundschau”...

Czytaj więcej
Sytuacja Polski

Lyon, 2 sierpnia. (P.A.T.)(Radio). Angielska depesza donosi, że eksperci wojskowi są tego zdania, że sytuacja Polski się nie pogorszyła. Rekonstrukcja armii polskiej postępuje pomyślnie. Pochód rosyjskiej...

Czytaj więcej
O pomoc dla Polski

Paryż, 1 sierpnia      (P.A.T.). Havas. „Petit Parisien” utrzymuje, iż między mocarstwami sprzymierzonemi trwa żywa wymiana zdań w sprawie udzielenia pomocy Polsce. „Echo de Paris” donosi,...

Czytaj więcej
Lloyd George o Polsce

Na posiedzeniu Izby Gmin w d. 21 b.m. Lloyd George w przemówieniu swem dużo miejsca poświęcił Polsce. Podajemy tę część jego przemówienia prawie dosłownie na...

Czytaj więcej
Z Rosji Sowieckiej

 NAUEN 30.7. (Pat). Radjo. Lenin w przemówieniu swem wygłoszonem w moskiewskim teatrze ludowym oświadczył, że Rosja prawdopodobnie wbrew swemu pragnieniu pertraktowania z Polską komunistyczną, będzie...

Czytaj więcej
List z Kanady

Z dniem dzisiejszym w Kanadzie wszedł w życie nowy podatek na przedmioty zbytku. Przedmioty podlegające nowemu opodatkowaniu podzielono na klasy, stosownie do stopnia „zbytkowności”; podatek...

Czytaj więcej

Archiwum: