Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Świat » Dzień polityczny

Dzień polityczny

Polska a Litwini   

             Prasa Kopenhaska informuje, że nawiązana przez Polaków rozmowa z Litwinami nie doprowadziła do żadnego rezultaty. Delegaci polscy domagali się, by Liwini nie pozwali bolszewikom użytkować linji kolejowej między Grodnem a Wilnem, na co w Kownie nie zgodzono się.

            Do „Berliner Tgb.” donoszą z Kowna: Rząd litewski przesłał do ministra Sapiehy notę zawiadamiającą, że Litwa i nadal w wojnie polsko-bolszewickiej przestrzegać będzie ścisłej neutralności. Dla zapobieżenie starciom polsko-litewskim, rząd litewski proponuje, by wojskom polskim zakazano przekraczania granicy strzeżonej przez wojska litewskie.

            W gub. suwalskiej natomiast, gdzie granica nie jest jeszcze ustalonem, rząd litewski proponuje utworzenia linji demarkacyjnej Grabowo-Augustów-Słatyń.

            Jeżeli wiadomość ta jest prawdziwa, to nie jest jasne, o jakiej granicy mówi rząd litewski; trzeba się domyślać, że Litwinom chodzi o granicę, taką jaką im przyznali bolszewicy, ta jednak, oczywiście, nie obowiązuje Polaków. Tak samo proponowana przez nich linja demarkacyjna w Suwalszczyźnie mocnoby krzywdziła ludność polską.

 

Gazeta Warszawska, 3 września 1920 r.


Archiwum: