Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Polityka

Rozejm

Warszawa 12 października  (Tel. wł.) Wczoraj podpisany został rozejm. Równocześnie doszło do porozumienia co do wszystkich spornych jeszcze punktów.       Za rozejmową linię demarkacyjną uznana została obecna...

Czytaj więcej
Linia graniczna i rozejmowa

Warszawa 8 października  (P.A.T.)   Na początku wczorajszego posiedzenia sejmu zabrał głos prezydent ministrów i oświadczył, że przewodniczący obu delegacyj, uzgodniwszy się co do głównych punktów preliminarza...

Czytaj więcej
Od wojny do pokoju

 Kraków, 7 października              (P) Wczoraj t.j. 6 b.m. zaszedł w Rydze fakt niesłychanej doniosłości. Obydwie strony wojujące, w osobach przewodniczących delegacyi pokojowych Dąbskiego i Joffego,...

Czytaj więcej
Protokół rozjemczy podpisany!

Zupełna zgoda obu delegacyi w Rydze co do zasadniczych kwestyi!   Preliminarya pokojowe i zawieszenie broni podpisane będą do piątku.   Linia rozjemcza jest dla nas bardzo...

Czytaj więcej
Co myśli p. Władysław Grabski o owocach swojej polityki

          Kraków, 7 października              W wywiadzie, którego udzielił w Paryżu współpracownikowi „Kuryera Warszawskiego” p. L. Brunowi min. Grabski, na specyalną uwagę zasługuje zdanie, wypowiedziane w...

Czytaj więcej
Zbliżamy się do pokoju w Rydze

Obydwie strony odczytały swe warunki. - Bolszewicy nie żądają już rozbrojenie Polski. - Duch pokojowy w obu delegacyach – Dziś bolszewicy dadzą odpowiedź.    Ryga. PAT....

Czytaj więcej
Obrady delegacyi pokojowej

(Telefonem od naszego koresnpondenta)    Warszawa, 26 września. (Z). Dzienniki tutejsze podają szczegóły z pobytu naszej delegacyi w Rydze. Na pierwsze posiedzenie delegaci polscy udali się...

Czytaj więcej
Pierwsze posiedzenie w Rydze

Wczoraj nadeszła na ręce ministra spraw zagranicznych ks. Sapiehy depesza z Rygi od przewodniczącego polskiej delegacyi pokojowej wiceministra Jacka Dąbskiego, donosząca o przebiegu pierwszego posiedzenia...

Czytaj więcej
Przed wyjazdem polskiej delegacyi do Rygi

Warszawa 12 września(tel.wł.) Rada obrony państwa obradowała wczoraj od 4.30 po południu do 10 wieczór. Tematem obrad była sprawa wyjazdu delegacyi pokojowej do Rygi. Skład...

Czytaj więcej
Przed wyjazdem

Warszawa 11 września  (P.A.T.) Kuryer warszawski donosi:  Przygotowanie konkretnych propozycji rozejmowo – pokojowych jest obecnie najważniejszą sprawą, jaką zajmuje się rząd. Prace te są już w...

Czytaj więcej
Przed wyjazdem polskiej delegacyi do Rygi

Lwów 11 września   (Tel. wł) Kuryer lwowski zamieszcza rozmowę swego korespondenta warszawskiego z przewodniczącym polskiej  delegacyi pokojowej, wiceministrem Janem Dąbskim o widokach konferencji pokojowej w...

Czytaj więcej
Prez. Witos na Pomorzu

(PAT.) W dniu 8 bm. Prezydent ministrów Witos w towarzystwie ministra Skulskiego i min. b. dzielnicy pruskiej p. Kucharskiego gościł w Grudziądzu. W odpowiedzi na...

Czytaj więcej
Przeciw wysłaniu ks. Sapiehy do Rygi

(Telefonem od naszego korespondenta)             Warszawa, 7 sierpnia. (Wu). Po wyborze p. St. Grabskiego na przewodniczącego kom. zagr. ten odbył konferencyę z min. ks. Sapiehą. Po...

Czytaj więcej
Burza z powodu wyboru St. Grabskiego na przewodniczącego komisyi zagranicznej

 Stanisław Grabski(Telefonem od naszego korespondenta.)              Warszawa, 7 września. (Wu) Narodowa demokracya przystąpiła dziś do rehabilitacyi polityki Stanisława Grabskiego i osiągnęła pewien sukces. P. St. Grabski...

Czytaj więcej
Przed podjęciem rokowań

 Warszawa 2 września            (Tel. wł.) W piątek wyjeżdża z Mińska reszta polskiej delegacyi pokojowej, aby powrócić do Warszawy. Dalsze rokowania pokojowe rozpoczną się w pierwszych...

Czytaj więcej
Lewica w pogotowiu bojowem

            Od czasu upadku rządu Moraczewskiego, socjaliści wytrwali pracują, aby ulepszyć swą organizację i powiększyć szeregi swych zwolenników, czekając chwili, w której przywódcy P.P.S. będą...

Czytaj więcej
Odroczenie rokowań pokojowych

Część delegacji wróciła do Warszawy. - Z pobytu delegacji w Mińsku                Wczoraj wieczorem przybyli do Warszawy członkowie polskiej delegacji pokojowej mianowicie: przewodniczący vice–minister spraw...

Czytaj więcej
Bolszewicy głodzą polską delegacyę pokojową

            „Kureyr Polski”donosi, że delegacya nasza w Mińsku znajduje się w fatalnych warunkach. Brak jej nawet środków żywności i papierosów, do tego stopnia, że zwróciła...

Czytaj więcej
O przeniesienie rokowań do Rygi

 Warszawa, 29 sierpnia   (tel. wł.)   Wczoraj rano wyjechał do Brześcia litewskiego minister spraw zagranicznych ks. Sapieha aby się spotkać z przewodniczącym polskiej delegacyi pokojowej wiceministrem Janem...

Czytaj więcej
Linia Pińsk – jezioro Narocz granica rozejmową

Możemy stanąć na linii dawnych okopów niemieckich(telefonem od naszego korespondenta) Warszawa, 29 sierpnia.    Wczoraj krążyła w kuluarach Sejmu wiadomość, że minister spraw zagranicznych ks. Sapieha wyłoży...

Czytaj więcej
Rokowania w Mińsku

Warszawa, 25 sierpnia   (PAT) Ministerstwo spraw zagranicznych komunikuje:            Komunikacya z naszą delegacyą pokojową w Mińsku napotyka w dalszym ciągu na trudności. Szeregu depesz dotąd nie otrzymaliśmy...

Czytaj więcej
Rokowania w Mińsku

Warszawa, 24 sierpnia  Eustachy Sapieha,minister spraw zagranicznych    (P.A.T.) Ministerstwo spraw zagranicznych otrzymało dziś trzecią z rzędu depesze radiotelegraficzną od delegacyi polskiej w Mińsku, numerowaną jako piątą...

Czytaj więcej
Zupełne bezpieczeństwo małopolskiego zagłębia naftowego.

(Telefonem od naszego korespondenta)            Lwów, 23 sierpnia (A). Jak się nasz korespondent ze sfer wojskowych dowiaduje, wschodnio-galicyjskie Zagłębie naftowe jest dobrze strzeżone i nie grozi...

Czytaj więcej
Tragiczne i beznadziejne położenie delegacyi polskiej w Mińsku

Warszawa (PAT) Wydział prasowy min. spraw zagr. komunikuje:            Ministerstwo spraw zagranicznych otrzymało w godzinach porannych dnia 8 sierpnia telegram od delegacyi pokojowej z Mińska następującej...

Czytaj więcej
Przyłbica krzyżacka spadła

Kraków, 21 sierpnia   Przyłbica z oblicza krzyżackiego spadła: W różnych punktach Górnego Śląska, zwłaszcza zaś w Katowicach, bruki zabarwiły ją krwią francuską i polską. Wytoczył zaś...

Czytaj więcej
Marchlewski, Dzierżyński & Kohn. Czerwoni kaci w Wyszkowie

Warszawa, 20 sierpnia             Firma ta „etablowała się” przed tygodniem w Wyszkowie, jako „rząd komunistyczny polski”, nie zdążyła rozwinąć jednak swoich operacyj.            Dnia 15 b.m. rano...

Czytaj więcej
Rokowania w Mińsku

Hersen, 20 sierpnia  (PAT) Dotychczas nie otrzymano żadnych wiadomości od delegacyi polskiej z Mińska. Wobec tego przypuszczać należy, że wbrew zapewnieniom ze strony sowietów, iż...

Czytaj więcej
Delegacja polska

Ministerstwo spraw zagranicznych, Warszawa      Dnia 15 wieczorem Delegacja Pokojowa przybyła do Brześcia Litewskiego . Delegacja przejechała front o godzinie 6.45 i rano po sprawdzeniu pełnomocnictw...

Czytaj więcej
Kronika polityczna

Z rady Obrony Państwa Wczoraj odbyło się od godz. 5 pp. do 9 wieczorem posiedzenie Rady Obrony Państwa, któremu przewodniczył p. Witos. Na posiedzeniu był obecny...

Czytaj więcej
Niedoszła proklamacya republiki sowietów w Warszawie

Trocki z Radzymina uciekł do Wyszkowa(Telefonem od naszego korespondenta) Warszawa, 18 sierpnia (Z). Po zajęciu przez bolszewików Radzymina rozegrała się tam charakterystyczna scena. Mianowicie krasnoarmiejcy chcieli zburzyć...

Czytaj więcej
Z dnia

Fabryka plotek politycznych                  Akcya intrygowania politycznego za pomocą plotek wzmocniona została w ostatnich czasach i dosięga tej miary którą miała w listopadzie i grudniu...

Czytaj więcej
Warszawę chcieli bolszewicy zając na 5 lat

Z Działdowa wycofali się, ale zapowiadają zajęcie korytarza gdańskiego   (Telefonem od naszego korespondenta)                 Wiedeń, 17 sierpnia. (C). Z Berlina donoszą: Komendant dywizyi, która wkroczyła do...

Czytaj więcej
Czerwona Targowica czyli „Tymczasowy komitet rewolucyjny dla Polski”

Kraków, 17 sierpnia             Już ochrzczono u nas Targowiczanami owych komunistów polskich, którzy z ramienia rosyjskiego rządu sowietów utworzyli „Tymczasowy komitet rewolucyjny dla Polski” i pod...

Czytaj więcej
Wywiad z premjerem Witosem

            Piotrkowskie „Dziennik Narodowy” zamieszcza wywiad z premjerem p. Witosem.             O sytuacji obecnej Polski p. Witos wyraża się z optymizmem, kładąc nacisk na zespolenie się...

Czytaj więcej
Sowiety proponują na dziś 11 sierpnia spotkanie delegatów Polski i Rosyi

Spotkanie nastąpi o 8 wieczór na drodze między Międzyrzeczem a Brześciem Litewskim.            Gdańsk (PAT). Dzienniki niemieckie donoszą z Londynu: Rząd sowiecki wysłał w sobotę z...

Czytaj więcej
Ajenci rosyjscy jako „Rząd rewolucyjny”

W początkach 1919 roku, kiedy bolszewicy zajmowali Wilno i Mińsk, mieli oni całkiem gotową listę swojej filji rządowej na Polskę.  Bolszewicy są tak wspaniałomyślni i tak...

Czytaj więcej
Rządy bolszewików w Wilnie

Poselstwo litewskie w Londynie otrzymało od p. Baltisa, szefa litewskiego departamentu politycznego w Wilnie następująca depeszę:Położenie w Wilnie jest bardzo niepokojące i staje się coraz gorsze....

Czytaj więcej
Nasza Alzacya i Lotaryngia

Skoczów, w sierpniu Podział Śląska cieszyńskiego uderzył na naszą ludność po prostu obuchem. Przekonaliśmy się, że demokraci zachodu takie same popełniają na narodach zbrodnie, jak monarchowie...

Czytaj więcej
Europa w obliczu nowego groźnego niebezpieczeństwa

Kraków, 9 sierpnia(Arp) Nad Europą zawisły znowu złowieszcze chmury, grożące burzą.     Genezy obecnego naprężenia należy szukać w stanie niezadowolenia wielu narodów z traktatu wersalskiego i...

Czytaj więcej
Czesi wyrzucają ludność polską z terenów śląskich!

Pod strasznym terrorem. – 105 rodzin kolejarzy polskich otrzymało rozkaz wyjazdu. – Czesi wybijają szyby w domach polskich i katują dzieci. – Czas odzwyczaić się...

Czytaj więcej
Bat na sowiecką Rosyę

Wiedeń, 8 sierpnia. (O). Z Paryża donoszą: „Echo de Paris” podaje, że jeżeli Rosya okaże się wobec Polski oporną, to koalicja ma zamiar zastosować przeciw...

Czytaj więcej
W całym narodzie objawiła się chęć do zwycięstwa.

(telefonem od naszego korenspondenta)Warszawa, 7 sierpnia (Wir). Prez. min, Witos, wiceprez. Daszyński i min. Skulski odbyli dziś konferencję z przedstawicielami prasy miejscowej i zamiejscowej, w...

Czytaj więcej
Niema mowy o zawieszeniu broni

Bolszewicy oświadczyli, że armia czerwona nie wstrzyma pochodu na Polskę!(telefonem od naszego korenspondenta). Wiedeń, 7 sierpnia. (O) Z Londynu donoszą: Wedle „Timesa” w odpowiedzi rządu sowietów...

Czytaj więcej
Konferencja prasowa rządu

Warszawa. (PAT). Prezydent ministrów Witos, wiceprez. Daszyński i minister spraw wewnętrznych Skulski przyjęli w sobotę dnia 7 b. m. o godzinie 7-mej wieczorem w sali...

Czytaj więcej
Bezprawie niemieckie

Grudziądz, 5 sierpnia(P.A.T.) Władze niemiecki w Malborku zatrzymały dziś kurjera konsularnego polskiego, pana Baloszkiewicza, i zrewidowały worek z pocztą. Kurjer był w drodze do konsulatu...

Czytaj więcej
Rząd polski domaga się

obustronnego przerwania akcyi zaczepnej od chwili rozpoczęcia pertraktacyi.Warszawa (PAT). Wydział prasowy ministerstwa spraw zagranicznych komunikuje: Rząd polski wysłał dnia 5 b. m.w . następujący radiotelegram...

Czytaj więcej
Bolszewicy usunęli się od układów o zawieszeniu broni !!

Gen. Romer wraz z polską delegacyą powróci już do Warszawy!!  (Telefonem od naszego korespondenta)       Warszawa, 3 sierpnia. (Wir). Dowiaduję się, że Przewodniczący delegacyi polskiej rozjemczej...

Czytaj więcej
Kronika polityczna

W Lublinie bawił wczoraj po południu Naczelnik Państwa w przejeździe z frontu do Warszawy. Naczelnik Państwa zatrzymał się w hotelu Europejskim, gdzie obiadował w restauracji....

Czytaj więcej
O czem się u nas nie mówi

Francuski prezydent ministrów Millerand zdając w Izbie Posłów sprawę z konferencji w Spa, oświadczył m. in., że Francja na konferencji uzyskała od Polski zobowiązanie, iż...

Czytaj więcej
Przed rokowaniami o rozejm

Warszawa 31 lipca            (Tel. Wł.) Wczoraj o g. 8 rano wyjechała z Warszawy do Brześcia Litewskiego polska delegacya rozejmowa. Z ramienia rządu bierze w niej...

Czytaj więcej
Odezwa Witosa do urzędników państwowych

 Odezwa prez. min. Witosa do urzędników państwowych Prezydent ministrów Witos wydał obszerne pismo do wszystkich urzędników i funkcjonariuszy państwowych, w którem zwraca uwagę, iż w państwie...

Czytaj więcej
Spisz i Orawa w rozpaczy

  z powodu krzywdzącej decyzyi paryskiej. Czesi z góry obsadzają sporne ziemie. Kraków, 29 lipca .   Czesi się spieszą, a komisya aliancka idzie im na rękę. Jak...

Czytaj więcej
Przed decyzyą o Śląsk Cieszyński

Cieszyn 27 lipca.            (PAT.) Rada narodowa z powodu alarmującej wieści o podziale Śląska wydała wczoraj następującą odezwę do ludu śląskiego:            W chwili, gdy nasza ojczyzna...

Czytaj więcej
Pomoc koalicyi

Warszawa 27 lipca(PAT.) W niedzielę rano przybyła specjalnym pociągiem misya aliancka. Misyę witali na dworcu kolejowym przedstawiciele władz wojskowych z jenerałem Leśniewskim i z komendantem...

Czytaj więcej
Kronika polityczna

Wczoraj o g. 9 rano przybyła do Warszawy specjalnym pociągiem wojskowa misja francusko-angielska. W skład misji oprócz generałów i oficerów armji sprzymierzonych, wchodzą dyplomatyczni przedstawiciele...

Czytaj więcej
Sprawa cieszyńskiego Śląska

Jak donieśliśmy, prezydent ministrów Grabski podpisał w Paryżu razem z przedstawicielem Czech akt, zrzekający się plebiscytu na Śląsku cieszyńskim. O przynależności Śląska rozstrzygnie sama koalicya....

Czytaj więcej
O nowy gabinet

O nowy gabinet Warszawa, 24 lipca (PAT) Poseł Wincenty Witos, powróciwszy wczoraj do Warszawy, odbył w Belwederze dwugodzinną konferencyę  z naczelnikiem państwa, w rezultacie której przyjął prezydenturę...

Czytaj więcej
Pokój czy wojna? Na drodze do Mińska

Kraków, 12 sierpnia             O godzinie 8 wieczorem dzisiaj na drodze Siedlce – Brześć Litewski mają się spotkać z delegatami bolszewickimi delegaci nasi pp. Okęcki, dyrektor...

Czytaj więcej

Archiwum: