Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Polityka » Tragiczne i beznadziejne położenie delegacyi polskiej w Mińsku

Tragiczne i beznadziejne położenie delegacyi polskiej w Mińsku

Warszawa (PAT) Wydział prasowy min. spraw zagr. komunikuje:

            Ministerstwo spraw zagranicznych otrzymało w godzinach porannych dnia 8 sierpnia telegram od delegacyi pokojowej z Mińska następującej treści:

W odezwie do ludności dowództwo frontu zachodniego wojsk sowieckich nazywa delegacyę polską szpiegami i wywiadowcami. Na nasze żądanie obiecano nam udzielić satysfakcji przez opublikowanie odwołania plakatami. Wśród podejrzanych okoliczności

Maszt radiostacji został złamany.

Warunki życia skandaliczne. Jesteśmy zupełnie odcięci. Absolutnie konieczne przeniesienie do Rygi. Proszę natychmiast działać przez Moskwę. Podpisano: Dąbski

            Depesza powyższa w krótkich urywanych zdaniach przedstawia beznadziejne i wprost tragiczne położenie naszej delagacyi pokojowej. Władze sowieckie zapewniając świat cały o swojej lojalności i dążeniach pokojowych nazwały w swoich odezwach delegację naszą, która w tak ciężkich warunkach usiłował pracować nad przywróceniem pokoju europejskiego, szpiegami i wywiadowcami. Wobec niebywałego wprost pogwałcenia prawa narodów, wobec niedotrzymana najuroczystszych przyrzeczeń wystosowano do Cziczerina telegram następujący:

Wobec położenia nie do zniesienia w jakiem znajduje się nasza delegacya w Mińsku i wobec niesłychanej wprost odezwy dowództwa frontu zachodniego sowieckiego, lżącej naszą delegację pokojową, uważałam za konieczne natychmiastową zmianę miejsca pertraktacji i proponuję Rygę, jeżeli tylko rząd łotewski się na to zgodzi.

Podpisano Sapieha

 „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 30 sierpnia 1920 r.


Archiwum: