Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Front

Klęski bolszewików

     Warszawa 4 października              (PAT.) Komunikat sztabu jen. z 3 bm:            Pościgowa grupa północna, przełamując opór nieprzyjaciela, dociera do Miru.            Na wschód od Baranowic oddziały...

Czytaj więcej
Polscy „bohaterowie powietrza”

Lotnicy nasi grzeszą brawurą i zbytkiem odwagi. - Paniczny lęk Budiennego przed polskimi lotnikami. - Stu zabitych w dwóch atakach. - Eskadry bolszewickie bezczynne                                                                                         

Czytaj więcej
Odwrót bolszewików na całym froncie

Wojska nasze przekroczyły Niemen       Warszawa (PAT). Komunikat sztabu generalnego z dnia 27 b. m.:    Na południe od Prypeci sytuacya bez zmian ważniejszych. Na północ...

Czytaj więcej
Radziłów zajęty przez nasze wojska. Zdobycie olbrzymich taborów pod Zassowem

(Telefonem od naszego korespondenta)             Lwów, 20 września. (A). Radziłów został zajęty przez nasze wojska. Zdobycie olbrzymich taborów pod Zassowem.(Telefonem od naszego korespondenta).             Lwów, 20 września. (A)....

Czytaj więcej
Równo w naszych rękach

Wojska sowieckie spieszą na front litewski                Warszawa (PAT). Komunikat sztabu generalnego z dnia 20 b.m.:            Oddziały nasze, wypierając nieprzyjaciela, zbliżają się do rzeki Zbrucza,...

Czytaj więcej
Zupełny odwrót bolszewików w centrum frontu małopolskiego

Zdobycie Brzeżan, Złoczowa i Oleska  (Telefonem od naszego korespondenta)     Lwów, 18 września. (A). Wskutek pomyślnego rozwoju naszej ofenzywy na pólnocnem i południowem skrzydle frontu małopolskiego,...

Czytaj więcej
Odwrót bolszewików

   (PAT) Komunikat sztabu jener. z 17 b. m.:    Posuwając się prawym brzegiem Seretu oddziały ukraińskie zajęły Czerików, Buczacz nad Strypą Przewłokę i Wiśniowczyk. Oddziały...

Czytaj więcej
Zdobycie Łucka

Stochów przekroczony. Wielkie łupy w naszych rękach.Gen. Małachowicz połączył się na tyłach bolszewickich z powstańcami.Warszawa (PAT). Komunikat sztabu generalnego wojsk polskich z dn. 16 bm.:    ...

Czytaj więcej
Szlakiem odwrotu bolszewickiego

(od specjalnego korespondenta wojennego)   Bolszewicy, ze swej pod Warszawę wycieczki, wynieśli bezsprzecznie jedną, przyznać trzeba, bardzo gorzką, naukę: ludność polska nie tylko ich nie przyjęła...

Czytaj więcej
Na froncie bojowym

Warszawa 12 września   (PAT.) Wojskowy gubernator miasta Warszawy jenerał Latinik ogłosił rozkaz dzienny, w którym składa hołd patriotyzmowi i waleczności X. Skorupki i por. Pogonowskiego,...

Czytaj więcej
Komunikat sztabu jen. z 11 bm

(PAT)   Na południowym odcinku frontu oddziały naszej kawaleryi przy współdziałaniu jazdy ukraińskiej zajęły Bukaczowce, Bursztyn i Mastaszyn, biorąc około 200 jeńców  i 4 karabiny...

Czytaj więcej
Rozbicie koncentrujących się sił bolszewickich na froncie południowym

Powstrzymanie naporu litewskiego. - Armia Budiennego w odwrocie                Warszawa (PAT). Komunikat sztabu generalnego wojsk polskich z dnia 7 bm.:            oddziały naszej jazdy zwycięsko powstrzymały...

Czytaj więcej
Bestyalskie mordy bolszewickie na żołnierzu polskim

    Warszawa (PAT). Porucznik lekarz Mioduszewski Bolesław, ciężko ranny w bitwie pod Panrociami koło Ostrowia pozostał na pobojowisku, nie mogąc poruszać się  o własnych siłach...

Czytaj więcej
Za Bugiem

(Od specjalnego korespondenta wojennego) VII.             Na linji akcji bojowej gen. Rydza-Śmigłego, który szedł prawym skrzydłem od flanku południowego (lewego) bolszewickiego, znajdują się za Bugiem Siemiatycze. Był...

Czytaj więcej
Budionny otoczony z trzech stron

Warszawa, 1 września. (Z). Jak się dowiaduję z kół poinformowanych, armia nasza odniosła świetne zwycięstwo nad wojskami Budiennego w rejonie Zamościa.Zamość znajduje się w rekach...

Czytaj więcej
A więc zwyciężył plan Piłsudskiego!

Warszawa, 1 września. (Wu). Na posiedzeniu Komisyi wojskowej, które odbyło się dziś pod przewodnictwem posła Anusza, szef sztabu generalnego gen. Rozwadowski podał, że przedstawiony przez...

Czytaj więcej
Komunikat sztabu jeneralnego z dnia 30 bm.

Dnia 20 bm. wojska nasze witane owacyjnie przez ludność miejscową wkroczyły do Augustowa. Napotykane oddziały litewskie zachowują się przyjaźnie. Na odcinku białostockim nieprzyjaciel w dalszym...

Czytaj więcej
Komunikat sztabu jeneralnego z dnia 29 bm.

Wojska nasze oczyszczają przedpole linii Grajewo-Ossowiec Białystok-Brześć, zajęły oddziałem wypadowym Sokółkę, Łosinkę, Orzeszkowo, Czachy, Podborze, Warchowice.            Wzdłuż Bugu lokalne walki dla nas pomyślne. Odzyskaliśmy tu...

Czytaj więcej
Na granicy wschodniej

Lwów, 29 sierpnia   Wczorajsza Gazeta lwowska zamieszcza następujący komunikat z datą 28 sierpnia: Nieprzyjaciel atakował wsie P o ł o n i c e   i   B...

Czytaj więcej
Z frontu

(od naszego korespondenta wojennego)               W miasteczku R., miejscu postoju dowództwa frontu południowo-wschodniego spotkałem kolegów z Warszawy. Uradziliśmy udać się przed dalszą podróżą na front do...

Czytaj więcej
Klęska bolszewicka – zmieni zasadniczo sytuacyę wewnętrzną Rosyi!

Niespotykane dotąd stosy trupów na pobojowiskach bolszewickich. Chłopi tępią bolszewików. -  Prawie napoleoński plan naczelnego dowództwa polskiego. – Gen. Wrangel ma otwartą drogę do Moskwy....

Czytaj więcej
Czerwona armia przestanie istnieć

            Kraków, 23 sierpnia              Wielka bitwa pod Warszawą skończyła się druzgocącym zwycięstwem polskiem. Armia sowiecka, która dotarła aż pod bramy Warszawy została nie tylko pobitą,...

Czytaj więcej
Pogrom czerwonej armii z niepowstrzymaną szybkością

Tysiące jeńców. – Zajęcie Łomży i Białegostoku. – Odwrót bolszewików z pod Lwowa. – Wojska polskie zajęły Kamionkę Strumiłową    Warszawa (PAT). Komunikat sztabu generalnego wojsk...

Czytaj więcej
Obrona Włocławka

            „Słowo Kujawskie” tak pisze o obronie Włocławka:            Jak w stolicy wszystkie wysiłki mieszkańców zmierzały ku jednemu: obrona Warszawy, odpędzenie wroga, tak i my w...

Czytaj więcej
Pogrom armii sowieckiej

Warszawa 22 sierpnia             (P.A.T.) Komunikat sztabu jeneralnego wojsk polskich z dnia 21 b.m.:            Front północny: Wojska naszej I-ej armii, rozgramiając ostatecznie dywizyę XV-tą, armii sowieckiej,...

Czytaj więcej
Paniczna ucieczka bolszewików z Małopolski.

(Telefonem od naszego korespondenta)             Warszawa, 21-go sierpnia. (Wu). Według ostatnich wiadomości, jakie tu nadeszły ze Lwowa, wojska bolszewickie ogarnął ruch paniczny. Nastąpił odwrót nietylko tych...

Czytaj więcej
Wojska polskie zdobyły Ostrów biorąc 8000 jeńców

(Telefonem od naszego korespondenta)             Warszawa, 21 sierpnia. (Z). Ze sfer wojskowych otrzymano wiadomość, że wojska polskie po zażartych walkach zdobyły Ostrów (5 mil na południe...

Czytaj więcej
Walki pod Lwowem

Lwów, 21 sierpnia  (PAT.) Gazeta lwowska donosi:Z frontu w rejonie miasta Lwowa nadeszły dziś na ogół dobre wiadomości. Kawalerya Budionnego, która nie licząc się z ogromnymi...

Czytaj więcej
Odcięcie 4-tej armii bolszewickiej

(Telefonem od naszego korespondenta)             Warszawa, 21 sierpnia. (Wu). Ze sztabu generalnego zwracając uwagę, że 4-ta armia bolszewicka, skoncentrowana na północ od prawego brzegu Wisły, przez...

Czytaj więcej
Bolszewicy cofają się z pod Lwowa

(Telefonem od naszego korespondenta)             Lwów, 21 sierpnia. (A). Przez dzień wczorajszy Lwów wsłuchiwał się w huk armat, które rozpoczęły akcyę na południowym odcinku przedpola lwowskiego....

Czytaj więcej
Zwycięska kontofensywa rozwija się świetnie...

Brześć Litewski w naszych rękachWarszawa. 20 sierpnia.             (P.A.T.). Komunikat Sztabu Generalnego W.P. z dnia 20 sierpnia 1920 r.            Front północny : Nasza kontrakcja na Pomorzu...

Czytaj więcej
Ciężka klęska Budionnego

(Telefonem od naszego korespondenta) Lwów, 20 sierpnia (A) „Gazeta Lwowska” donosi z frontu małopolskiego.Z frontu w obszarze rejonu obrony miasta Lwowa konnica Budionnego nie licząc się...

Czytaj więcej
Armia polska odcina drogi odwrotowe bolszewikom

Jedna tylko armia gen. Sikorskiego wzięła z górą 10.000 jeńców, 32 armat, 112 karabinów maszynowych.  Warszawa (PAT). Komunikat sztabu generalnego z dnia 19 bm.Front północny. Czyniąc...

Czytaj więcej
Na Włocławek padło tysiąc pocisków

Warszawa, 18 sierpnia. (Z). Włocławek przeżył dzień grozy. Ukryta za wzgórami na prawym brzegu Wisły, ostrzeliwała artyleria bolszewicka w ciągu kilku godzin miasto. Kilkanaście domów...

Czytaj więcej
Bitwa pod Warszawą

Świetny manewr flankowy. Druzgocące uderzenia. Najbliższa przyszłość sowieckiej armii   (Od naszego sprawozdawcy wojennego).Kraków, 18 sierpnia             Wiadomości jakie w poniedziałek późnym wieczorem nadpłynęły do Krakowa z...

Czytaj więcej
Dzień wczorajszy dniem przełomowym w sytuacyi

Zapał żołnierza polskiego               Warszawa. (PAT). Dnia 15 sierpnia udali się na zwiedzenie linii bojowej w obrębie przyczółka mostowego Warszawa pp. min. Grabski i Sławiński....

Czytaj więcej
Armia bolszewicka przed zupełnym osaczeniem

Podczas gdy front północny pod dow. gen. Sikorskiego i front m. Warszawy ma za zadanie uwiązanie głównych sił przeciwnika, - front środkowy, który rozpoczął onegdaj...

Czytaj więcej
Oddziały Budiennego, które przeszły Bug zostały zniesione

(Telefonem od naszego korespondenta)               Lwów. 17 sierpnia (A). „Gazeta Lwowska” pisze: Wczorajszy dzień, który trochę zdenerwował Lwowem, minął bezpowrotnie. Oddziały kawaleryi Budiennego, które przeszły...

Czytaj więcej
Odzyskanie Buska i Sokala

(Telefonem od naszego korespondenta)             Lwów, 17 sierpnia. (A) Armia nasza na froncie południowym rozpoczęła w dniu wczorajszym ofenzywę, która doprowadziła do odzyskania Buska i Sokala....

Czytaj więcej
Kontrofenzywa w wielkim stylu pod dowództwem Naczelnego Wodza

Bolszewicy rozpoczęli paniczny odwrót. - Nieprzyjaciel otoczony między Maciejowicami a Garwolinem. - Wojska polskie prą zwycięsko naprzód.             Warszawa (PAT). Komunikat sztabu generalnego wojsk polskich z...

Czytaj więcej
Zwycięstwo wojsk polskich

Obywatele Warszawy!             Rząd otrzymał wiadomości o zwycięskich pochodzi armji polskiej na flankę wroga, atakującego Warszawę.            Wojsko nasze pod osobistym dowództwem Naczelnego Wodza osiągnęły już linję...

Czytaj więcej
Komunikat Polskiego Sztabu Generalnego

Warszawa, 14 sierpniaKomunikat Sztabu generalnego W. P. z dnia 14 sierpnia 1920 r.:Na odcinku północnym coraz poważniejsze walki z nacierającym przeciwnikiem. Rozpoczęliśmy tam kontrakcję w...

Czytaj więcej
Walki na froncie wschodnim

 Warszawa 13 sierpnia.            (P. A. T.) Komunikat sztabu jeneralnego dnia 12 b. m. :            Na północnym odcinku wojska nasze opuściły Mławę i Pułtusk.            203 ochotniczy...

Czytaj więcej
Przegrupowanie wojsk pod Warszawą. Dla decydującej rozprawy przesunęły się nasze wojska na linię obronną w pobliżu stolicy

(telefon od naszego korespondenta)            Warszawa, 12 sierpnia. (Wir). Sztab generalny warszawski udzielił korespondentom pism warszawskich następujących informacji: Mapa wg. publikacji "Wojna o wszystko", Demart, Warszawa 2010Komunikat...

Czytaj więcej
W przededniu rozstrzygnięć w wojnie z bolszewikami

 Kraków, 11 sierpnia (Arn.) Burza wojenna, przewalająca się na froncie o olbrzymim rozpięciu skrzydeł, wybuchająca tu i ówdzie błyskawicami miejscowych walk, zaczyna skupiać wszystkie dwe gromy,...

Czytaj więcej
Walki na froncie wschodnim

Warszawa 11 sierpnia (PAT.) Komunikat sztabu jen. wojsk polskich z 10 b.m.:            Walki o Ciechanów trwają w dalszym ciągu. Garnizon Mławy pomyślnie odpiera ataki nieprzyjacielskie.            Między...

Czytaj więcej
Gen. Sikorski o sytuacyi armii polskiej

Przegrupowanie wojsk polskich według planu generała Weyganda .Każdej chwili możemy przejść do kontrofenzywy.(telefonem od naszego korespondenta) Warszawa, 10 sierpnia. Generał Sikorski wyraził się – jak donoszą...

Czytaj więcej
Tanki wywołują przerażenie i popłoch wśród wojsk bolszewickich

 Czołg Renault FT-17 używany przez wojsko polskie.(telefonem od naszego korenspondenta)Lwów, 7 sierpnia. (A). Dochodzą wiadomości o niesłychanych spustoszeniach, jakie na froncie małopolskim szerzą wśród żołnierzy...

Czytaj więcej
Zaciekłe walki na całym froncie

Warszawa (PAT). Komunikat sztabu generalnego wojsk polskich z dnia 7 bm.:Na północy, po ciężkich walkach, piechota nieprzyjacielska zajęła Ostrołękę.Na linii Narwi poniżej Rożan walki z...

Czytaj więcej
Walki na froncie wschodnim

Warszawa, 6 sierpnia(PAT.) Komunikat sztabu jener. z 5 bm.:Na północ od Ostrołęki walki w rejonie Myszyńca. Między Ostrołęką a Bugiem oddziały nasze powstrzymują bardzo silny...

Czytaj więcej
Walki na froncie wschodnim

Warszawa, 4 sierpnia(PAT.) Komunikat sztabu jener. Z 3 bm.:Na północy w okolicy Kolna i na przedpolu rzeki Szkwy utarczki patroli wywiadowczych.Załoga fortu w Łomży odparła...

Czytaj więcej
Klęska bolszewików pod Łomżą

Walczyła nie tylko załoga, ale także kobiety i dzieci. (telefonem od naszego korespondenta) Warszawa, 2 sierpnia. Jak już donosiliśmy w ubiegłym tygodniu nie wiadomo jakimi...

Czytaj więcej
Walki na froncie wschodnim

Warszawa 31 lipca.(PAT) Komunikat sztabu jen. z 30 b. m. :Korpus jazdy bolszewickiej przesuwa się w ogólnym kierunku przez Ossowiec na południowy zachód. Przednie jego...

Czytaj więcej
Walki na froncie wschodnim

Warszawa, 29 lipca(P.A.T) Komunikat sztabu jen. z 28 b.m.:Na północnym odcinku frontu oddziały nasze planowo zajmują linię Grajewo-Ossowiec-Kamieniec Litewski Kobryk.W centrum grupa poleska po odparciu...

Czytaj więcej
Komunikat Polskiego Sztabu Generalnego

Warszawa, 27 lipcaKomunikat sztabu generalnego W.P. donosi z dnia 27 lipca:4. armja nieprzyjacielska w dalszym ciągu prowadzi usilne natarcie po obu stronach linnji kolejowej na...

Czytaj więcej
Armia Czerwona cofa się

Wiedeń, 26 lipca. Biuro Wolffa donosi wedle depeszy iskrowej z Moskwy: Armia czerwona cofa się na rozkaz naczelnej komendy bolszewickiej. Wczorajsze dzienniki wiedeńskie nie potwierdzają...

Czytaj więcej
Przebieg wojny z bolszewikami

Działania wojenne na froncie bolszewickim rozwijają się w dalszym ciągu w sposób dla nas niepomyślny. Dnia 16 lipca wojska nasze opuściły Wilno, 18go opuściły Lidę...

Czytaj więcej
Walki na froncie wschodnim

Warszawa, 24 lipca(Tel. wł.) Po Warszawie krążyła wczoraj pogłoska o zajęciu przez nasze wojsko Druskiennik i Oran, leżących na północ od Grodna.„Czas”, wydanie poranne z...

Czytaj więcej

Archiwum: