Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Front » Walki na froncie wschodnim

Walki na froncie wschodnim

Warszawa, 6 sierpnia

(PAT.) Komunikat sztabu jener. z 5 bm.:

Na północ od Ostrołęki walki w rejonie Myszyńca. Między Ostrołęką a Bugiem oddziały nasze powstrzymują bardzo silny nacisk nieprzyjaciela w rejonie Czerwina i Ostrowa.

Na zachód od Drohiczyna walka z oddziałami, które zdołały się przeprawić na lewy brzeg Bugu. Między Drohiczynem a Brześciem kontrakcya nasza rozpoczęta w dniu wczorajszym doprowadziła do wyrzucenia przeciwnika na północny brzeg Bugu. Walki te nosiły charakter nadzwyczajnie zacięty. W walkach tych odznaczyły się szczególnie oddziały 14 dywizyi wielkopolskiej.

Silne ataki nieprzyjacielskie w rejonie Brześcia Litewskiego i na południe od niego zmusiły nasze oddziały do opuszczenia Morawca i Terespola. Dalsze walki o posiadanie tych miejscowości w toku.

Walki na wschód od Brodów trwają w dalszym ciągu. Brody zostały doszczętnie zrabowane przez bolszewików.

Nad Seretem ataki bolszewickie odparto. Dalsza kontrakcya oddziałów ukraińskich rozwija się pomyślnie.

Naczelne dowództwo wojsk polskich, sztab jen.

*

Lwów, 6 sierpnia

(tel. wł.) Po mieście kursuje pogłoska o odzyskaniu Tarnopola. Ostatnie pomyślne wypadki na froncie odbijają się korzystnie na życiu Lwowa. Ruch ożywia się i wraca do normalnego stanu.

*

Gazeta lwowska donosi: Z powodu odniesionych sukcesów, stwierdzić można na froncie wśród żołnierzy niezwykły zapał i silną wiarę w zwycięstwo. Natomiast zauważono u bolszewików objawy zdemoralizowania wskutek poniesionej klęski.

Kuryer poranny donosi: Według informacyi, otrzymanych w kołach politycznych, rokowania między Finlandyą a sowietami zostały zerwane .Również stosunek bolszewii do Łotwy i Litwy jest silnie naprężony: litewskie koła polityczne zaskoczone zostały wprowadzeniem sowieckiego rządu oraz usadowieniem się bolszewików w Wilnie. Pożar bolszewicki przenosi się na Kowno. Na południu postępy wojsk sowieckich budzą niepokój w Rumunii o losy Besarabii i Bukowiny.

 

„Czas”, 7 sierpnia 1920

 


Archiwum: