Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Wojsko

Naczelny Wódz Piłsudski do żołnierzy

     Warszawa. (PAT). Naczelne dowództwo wojsk polskich nadsyła nam następujący rozkaz Wodza Naczelnego: Żołnierze ! Dwa długie lata pierwsze istnienia wolnej Polski spędziliście w ciężkiej...

Czytaj więcej
Naczelnik Państwa o pokoju i żołnierzu

Kraków, 9 października       Redaktor interesującego i sympatycznego pisma „Front” miał wywiad z Naczelnikiem Państwa w sprawach najbliżej obchodzących ogół, a więc pokoju i armii.     Redaktora...

Czytaj więcej
O transporty dla Polski

Berlin 12 września 1920 r.   (PAT.) Biuro Wolffa donosi:  W kanale kilońskim zostały przed kilku dniami zatrzymane przez Radę robotniczą  o k r ę t y...

Czytaj więcej
Czy żołnierze mają wrócić nago?

            Na ostatnim posiedzeniu Sejmu wniósł poseł Józef Ostechowski imieniem Klubu P.S.L. następujący wniosek nagły:            Przy zwalnianiu obecnie roczników od 1883 do 1885 oraz 1902,...

Czytaj więcej
Amunicya dla Polski

                                                                                                          Gdańsk 2 września        &nbs

Czytaj więcej
Co powiedział Naczelnik Państwa

             W końcu sierpnia w kwaterze głównej Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza, Józefa Piłsudskiego zaszczycony został rozmową korespondent „Kuryera Porannego”.            Na początku Naczelnik mówił o...

Czytaj więcej
Śmierć bohaterskiego sierżanta

Kraków, 30 sierpnia  Nasz korespondent lwowski donosi: W ataku na kawaleryę Budionnego pod Jabłonówką obrzucał pociskami nieprzyjaciela zniżywszy lot aparatu do 5 metrów pilot sierżant Rozmiarek,...

Czytaj więcej
Gen. Wygand akceptował polski plan strategiczny

Plan gen. Weyganda z odwrotem za Wisłę i oparcie się o San nie mógł być wykonany ze względów politycznych Warszawa, 28 sierpnia. Na posiedzeniu Rady Obr. Państ....

Czytaj więcej
Pożegnanie jen. Weyganda

Warszawa, 25 sierpnia.            (Tel. Wł.) Wczoraj w pałacu Krasińskich żegnano odjeżdżającego do Francyi jenerała Weyganda. Pożegnanie było nadzwyczaj serdeczne i manifestacyjne. Do jenerała Weyganda przemówił...

Czytaj więcej
Warszawa i gen. Weygand

            Gen. Weygand wraz z misją francuską wyjeżdża w środę z Warszawy. Powyżej w sprawozdaniu z wczorajszego posiedzenia Rady miejskiej podajemy, jak Rada zamierza go...

Czytaj więcej
Co zgubiło bolszewików?

Gen. Rydz-Śmigły o odwrocie czerwonej armii.   (Od naszego korespondenta wojennego)               Miejsce postoju dowództwa frontu środkowego. 22 sierpnia 1920, 3 popoł.            Według informacyi, jakich zebranym tutaj...

Czytaj więcej
Francuzi oficerami łącznikowymi

(telefonem od naszego korespondenta)Warszawa, 18 sierpnia. (L) W przygotowaniach do obrony stolicy grają wybitną rolę oficerowie francuscy, zwłaszcza jako oficerowie łącznikowi. Stosunki między oficerami francuskimi...

Czytaj więcej
Cud Wisły

Kraków, 18 sierpnia             „.. Oto już widzę tę zieloną wstęgę.            „Marne...            „Uklękam wśród krzaków winnej latorośli, przytroczony wrażeniem i jakby nabożnem wzruszeniem.            „Widziałem już wielkie...

Czytaj więcej
Jak walczą oddziały ochotnicze

Warszawa, 13 sierpnia            Z szeregu listów, nadesłanych z frontu z radością stwierdzają dzienniki że oddziały ochotnicze, które wyszły z Warszawy, stale wywiązują się znakomicie ze...

Czytaj więcej
W obronie Rzeczypospolitej

            Z kwatery prasowej Frontu północnego otrzymujemy następujący rozkaz generała Hallera:            Żołnierze!            Po ciężkich bojach i wielkich wysiłkach stanęliście na linii obronnej, na której macie...

Czytaj więcej
Plany pomocy zagranicznej dla Polski

30 angielskich okrętów wojennych odjechało na BałtykKopenhaga (PAT): Z dobrze poinformowanego źródła donoszą, że dnia 5 sierpnia w południe przejechała przez Kattegat w kierunku na morze...

Czytaj więcej
Moralna odporność żołnierza przewyższa oczekiwanie.

Amerykański wojskowy o polskim froncie bojowym. Warszawa, 9 sierpniaWybitny oficer amerykański, świeżo przybyły z nad Stochodu, major Griffith, zechciał się podzielić ze współpracownikiem „Kuriera Porannego” całą...

Czytaj więcej
Plany pomocy zagranicznej dla Polski

Dwie dywizye angielskie i flota w drodze do Polski(telefonem od naszego korespondenta)Wiedeń, 9 sierpnia (C): „Polittiken” podaje: w ostatnim tygodniu znajdowało się w Kopenhadze wiele angielskich okrętów. Większość...

Czytaj więcej
Anglia wysyła 4 dywizye do Polski.

Gdańsk, (PAT). 8 sierpnia. Tutejszy organ niezawisłych socyalistów „Das frei Volk” donosi z Londynu: Wedle wszelkich oznak wojna między Rosyą a koalicyą zdaje się być...

Czytaj więcej
Wojska angielskie już lądują w Gdańsku

Gdańsk będzie bazą operacyjną przeciw bolszewikom.(Telefonem od naszego korespondenta).Warszawa 8 sierpnia (Z.) Z Gdańska donoszą: W porcie gdańskim wylądowało 5.000 angielskich żołnierzy jako czynna pomoc...

Czytaj więcej
Żołnierze!

Warszawa 7 sierpnia, (PAT). Wydana została następująca odezwa:Żołnierze!Nadszedł czas największego dla narodu i państwa wysiłku, armie bolszewickie walą się na naszą ziemię, niosąc zniszczenie, rzeź,...

Czytaj więcej
Dajcie mi dwie świeże dywizye a dojdę do Moskwy

 Poznań, 6 sierpniaGen. Żeligowski, wsławiony przedarciem się na czele czwartej dywizyi strzelców kaniowskich  z Kubania przez Odessę do Polski objął obecnie dowództwo jednej z grup...

Czytaj więcej
Chłopi wstępują masowo do armii.

Przeważnie w powiecie warszawskim. Cóż na to chłopi w Małopolsce? (telefonem od naszego korespondenta)Warszawa, 3 sierpnia (Z.)   Odezwa prezydenta ministrów Witosa, nawołująca włościan do spełnienia obowiązków...

Czytaj więcej
Powołanie pięciu nowych roczników

          Na podstawie uchwały Rady Obrony Państwa, rząd zarządził pobór przymusowy pięciu nowych roczników. Do poboru obowiązani są urodzeni w latach 1890, 1891, 1892, 1893...

Czytaj więcej
Amunicya w Gdańsku

Z Gdańska donoszą, że do polskiego okrętu amunicyjnego „Tryton”, którego od szeregu dni nie chcą wyładować robotnicy portowi niemieccy, podjechało na łodziach 40 marynarzy angielskich...

Czytaj więcej
Przysięga ochotników

KRAKÓW 26.7 (Pat.)   W niedzielę rano odbyła się na rynku uroczystość złożenia ślubowania przez ochotników. Rynek zajęły oddziały piechoty, kawalerji, artylerji wraz z oddziałami...

Czytaj więcej
W sprawie ucznia żołnierza

            Młodzież szkół średnich, tak samo jak uniwersytecka, wiedziona gorącem umiłowaniem nieszczęśliwej ojczyzny, zrozumiała grozę niebezpieczeństwa i pierwsza wstąpiła licznie do Armji ochotniczej, niosąc w...

Czytaj więcej
Biuro zaciągu

 Biuro zaciągu do armiji ochotniczej zostało przeniesione z Al. Szucha do pałacu Staszyca, róg Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia. Biuro urzęduje w sali posiedzeń Warszawskiego...

Czytaj więcej

Archiwum: