Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Wojsko » O transporty dla Polski

O transporty dla Polski

Berlin 12 września 1920 r.   

(PAT.) Biuro Wolffa donosi:  

W kanale kilońskim zostały przed kilku dniami zatrzymane przez Radę robotniczą  o k r ę t y s z w e d z k i, g r e c k i  i  d u ń s k i, n a ł a d o w a n e  a m u n i c j ą  d l a  P o l s k i. W tej sprawie zarządził rząd Rzeszy, by parowce, które na podstawie neutralności niemieckiej miały być zatrzymane, odesłane zostały z powrotem przez kanał. Kanał ma być uważany za drogę niemiecką, na której obowiązuje neutralność tak samo, jak na innych drogach niemieckich.  

 

Lyon 12 września   

(PAT.)  W sferach, zbliżonych do konferencyi ambasadorów wywołał oburzenie fakt, że duński transport z przeznaczeniem dla Polski, zatrzymany został w kanale Kilońskim. Jest to pogwałcenie artykułu 380 traktatu wersalskiego.

 

Wiedeń 12 września  

(PAT.) Biuro kor. donosi:

Biuro Wolffa donosi, że w kanale Kilońskim zatrzymano statki, załadowane amunicyą, przeznaczoną dla Polski. Rada wykonawcza Szlezwika otrzymała zawiadomienie od rządu Rzeszy oraz polecenie zatrzymania okrętów, które naruszają niemiecką neutralność. Kanał ten uważany jest za niemiecką drogę komunikacyjną, do której odnosi się neutralność. To stanowisko rządu niemieckiego zakomunikowane zostało francuskiemu poselstwu, które zaznaczyło, że na podstawie traktatu pokojowego ma być wolny przejazd dla duńskich okrętów, pochodzących z Francyi.

 

Wiedeń 12 września

(PAT.) Biuro kor. donosi z Pragi wedle doniesienia Prawa Lidu:

W Przerowie zatrzymali tamtejsi kolejarze transport mundurów i amunicji, przeznaczony dla Polski. Unia kolejarzy obradowała nad ewentualnem proklamowaniem bojkotu przeciwko tego rodzaju transportom dla Polski.

 

„Czas” 13 września 1920 r.


Archiwum: