Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Komentarze

Harcerze w wojnie polsko-bolszewickiej

Po ogłoszeniu przez Radę Obrony Państwa powszechnej mobilizacji, do Armii Ochotniczej  zaczęli masowo zgłaszać się harcerze. Druhowie i druhny rezygnowali z zaplanowanych zajęć, np. Czarna...

Czytaj więcej
Przebieg Bitwy Warszawskiej

       10 sierpnia Michaił Tuchaczewski wydał dyrektywę sforsowania Wisły i uderzenia na Warszawę. Walna bitwa warszawska rozpoczęła się 13 sierpnia, a zakończyła 25 sierpnia 1920...

Czytaj więcej
Kontrofensywa znad Wieprza

       16 sierpnia marszałek Józef Piłsudski rozpoczął polskie przeciwnatarcie. Dowodzona przez Naczelnego Wodza Grupa Manewrowa ruszyła do ataku znad dolnego Wieprza. Sowieci byli całkowicie zaskoczeni...

Czytaj więcej
Rola Kościoła w wojnie polsko-bolszewickiej

 Kapelan udzielajacy ostatniego namaszczenia żołnierzowi   (zdjęcie ze zbiorów NAC)Kościół katolicki dostrzegał niebezpieczeństwo bolszewizmu dla Europy. Papież Benedykt XV w 1919 r. apelował do katolików obrządku...

Czytaj więcej
Sposoby komunikacji międzypaństwowej

   W czasie wojny polsko-bolszewickiej komunikację między państwami utrzymywano za pomocą łączności telefonicznej, telegraficznej i radiotelegraficznej Wszystkie sposoby komunikacji zostały wynalezione i wprowadzone do użycia w...

Czytaj więcej
Przemysł zbrojeniowy – skąd Polska miała broń

Gospodarka niepodległej Polski znajdowała się w fatalnym położeniu. Na ten stan złożyły się skutki ponad stu dwudziestu lat zaborów oraz zniszczenia i grabieże jakie dotknęły...

Czytaj więcej
Michaił Tuchaczewski

Michaił Nikołajewicz Tuchaczewski, urodzony w 1893 roku w rodzinie ziemiańskiej, absolwent Aleksandrowskiej Uczelni Wojskowej, zawrotną karierę wojskową rozpoczął w armii carskiej podczas pierwszej wojny światowej. W...

Czytaj więcej
Tymczasowy Rewolucyjny Komitet Polski - Polrewkom

    Wkroczenie Armii Czerwonej na polskie ziemie miało być pierwszym etapem eksportu rewolucji na zachód. W okupowanych miejscowościach bolszewicy próbowali budować sieć komórek władzy komunistycznej -...

Czytaj więcej
Podział Śląska Cieszyńskiego

       Wojna prowadzona z Rosją bolszewicką osłabiła pozycję rządu polskiego w sporach terytorialnych na północy i zachodzie kraju. Jeden z konfliktów granicznych dotyczył Śląska Cieszyńskiego.      ...

Czytaj więcej
Misja Międzysojusznicza

     Zgodnie z postanowieniami konferencji w Spa, kiedy zawiodło dyplomatyczne pośrednictwo aliantów w rokowaniach pokojowych pomiędzy RP a Rosją bolszewicką , państwa Ententy wysłały do...

Czytaj więcej
Rząd Obrony Narodowej

Polska, będąca w stanie wojny z Rosją bolszewicką, w obliczu narastającego zagrożenia, potrzebowała skutecznej władzy wykonawczej – rządu, który cieszyłby się sporym poparciem społecznym i...

Czytaj więcej
Plebiscyt na Warmii i Mazurach a wojna polsko-bolszewicka

W wersalskim traktacie pokojowym, podpisanym 28 czerwca 1919 r., wyznaczono dwa plebiscyty dotyczące Polski – jeden z nich dotyczył Warmii, Mazur i Powiśla. Ludność zamieszkująca...

Czytaj więcej
Konferencja w Spa

       Od 5 lipca 1920 r. w belgijskim kurorcie Spa trwała konferencja państw Ententy w sprawie niemieckich odszkodowań wojennych. 10 lipca w posiedzeniu Rady Najwyższej...

Czytaj więcej
Armia Ochotnicza

 Niepowodzenia polskiej armii na froncie sprawiły, że zaczęto się zastanawiać nad działaniami, które mogłyby podnieść morale wojska i narodu. 3 lipca 1920 r. Marszałek Józef...

Czytaj więcej
Rada Obrony Państwa

   W czerwcu 1920 r. po gwałtownym odwrocie Armii Polskiej i wobec zwiększającego się zagrożenia ze strony zbliżającej się Armii Czerwonej, mocno krytykowany rząd Leopolda...

Czytaj więcej
Przebieg wojny polsko-bolszewickiej do lipca 1920 r.

Na przełomie listopada i grudnia 1918 r. wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z pozycji na linii, utworzonej na mocy traktatu brzeskiego z dnia 3 marca...

Czytaj więcej
Przyczyny wojny polsko-bolszewickiej

Podpisanie rozejmu 11 listopada 1918 r. i zakończenie I wojny światowej  przesądziły o powstaniu niepodległej Polski, ale nie wyznaczyły granic niepodległego państwa. Walka o granice...

Czytaj więcej

Archiwum: