Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Komentarze » Przebieg wojny polsko-bolszewickiej do lipca 1920 r.

Przebieg wojny polsko-bolszewickiej do lipca 1920 r.

Na przełomie listopada i grudnia 1918 r. wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z pozycji na linii, utworzonej na mocy traktatu brzeskiego z dnia 3 marca 1918 r. (traktat państw centralnych z Rosją bolszewicką zakończył działania zbrojne na froncie wschodnim). Opuszczone tereny zajęły oddziały Armii Czerwonej. Doszło do walk z formacjami polskiej Samoobrony, organizacji wojskowej utworzonej do obrony ziem dawnej Rzeczypospolitej przed inwazją armii bolszewickiej. Najdłużej trwały  walki o Wilno, które Polacy opuścili 5 stycznia 1919 r. Na terenach zajętych przez Armię Czerwoną została proklamowana Litewsko – Białoruska Republika Ludowa.

       Do końca lutego 1919 r. ustaliła się linia frontu o długości 150 km., od Prypeci po Grodno. Kampania polska, podjęta w kwietniu tego roku, zepchnęła oddziały sowieckie na wschód i doprowadziła do likwidacji Lit – Biełu (Lit – Biał. Rep.Lud). Odziały polskie posuwały się powoli w kierunku wschodnim, docierając jesienią do Dźwiny i Berezyny. Kampania 1919 roku zakończyła się zdobyciem Dyneburga 3 stycznia 1920 r. (przekazanego następnie Łotwie).

       Trwająca od  jesieni 1918 r. wojna polsko – ukraińska w Galicji Wschodniej zakończyła się w lipcu 1919 r.,  kiedy polska ofensywa, osiągnęła Zbrucz.

       Pertraktacje polsko – sowieckie, w sprawie wymiany jeńców i warunków rozejmu, rozpoczęte pod koniec lipca, zakończyły się niepowodzeniem w listopadzie 1919 r.

         Wiosną 1920 r. Rosja sowiecka rozpoczęła koncentrację sił na północnym odcinku frontu. Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski, podjął decyzję o uderzeniu wyprzedzającym, w celu zniszczenia sił sowieckich, przed osiągnięciem ich zdolności bojowej. 25 kwietnia 1920 r. rozpoczęła się wyprawa kijowska. Ofensywa, zakończona zajęciem Kijowa 8 maja 1920 r., nie osiągnęła zamierzonego celu. Armia bolszewicka cofała się, nie ponosząc dotkliwych strat. Atak Armii Konnej Budionnego w czerwcu 1920 r. zmusił wojska polskie do odwrotu. Na północnym odcinku frontu, 4 lipca ruszyła ofensywa Armii Czerwonej dowodzonej przez Michaiła Tuchaczewskiego.

BW


Archiwum: