Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Komentarze » Rada Obrony Państwa

Rada Obrony Państwa

   W czerwcu 1920 r. po gwałtownym odwrocie Armii Polskiej i wobec zwiększającego się zagrożenia ze strony zbliżającej się Armii Czerwonej, mocno krytykowany rząd Leopolda Skulskiego podał się do dymisji. Po kilkutygodniowym kryzysie gabinetowym udało się sformować pozaparlamentarny gabinet Władysława Grabskiego. 
   Z inicjatywy nowego premiera, 1 lipca 1920 r. Sejm powołał Radę Obrony Państwa. W skład Rady weszli Naczelnik Państwa jako jej przewodniczący oraz marszałek Sejmu, 10 posłów wskazanych przez Sejm, premier i 3 ministrów wyznaczonych przez rząd, 3 przedstawicieli wojska, delegowanych przez Naczelnego Wodza.  Rada miała prawo decydowania we wszystkich sprawach dotyczących prowadzenia wojny (z wyjątkiem taktyki wojskowej) i jej zakończenia, oraz zawarcia pokoju. Jej rozporządzenia podlegały natychmiastowemu wykonaniu. 
   Rada Obrony Państwa wydała wiele odezw, apelując do społeczeństwa o wstępowanie do wojska oraz poparcie wysiłku zbrojnego. Jedną z pierwszych decyzji było utworzenie 6 lipca 1920 r. Generalnego Inspektoratu Armii Ochotniczej, z gen. Józefem Hallerem, bardzo popularnym w społeczeństwie. 
   Rada Obrony Państwa podjęła również decyzję o utworzeniu Rządu Obrony Narodowej, złożonego z przedstawicieli wszystkich partii politycznych. Rząd taki został powołany 24 lipca 1920 r. Na jego czele stanął  premier Wincenty Witos (Polskie Stronnictwo Ludowe), wicepremierem został Ignacy Daszyński (Polska Partia Socjalistyczna).
Rada działała do 1 października 1920 r.  (B.W)


Archiwum: