Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Komentarze » Konferencja w Spa

Konferencja w Spa

       Od 5 lipca 1920 r. w belgijskim kurorcie Spa trwała konferencja państw Ententy w sprawie niemieckich odszkodowań wojennych. 10 lipca w posiedzeniu Rady Najwyższej Sprzymierzonych brał udział premier Władysław Grabski. Zabiegał o uzyskanie dla Polski  pomocy zagranicznej w trwającej wojnie z Rosją bolszewicką. Obiecane wsparcie obwarowane  było trudnymi dla R.P. warunkami. W zamian za wystąpienie mocarstw sojuszniczych do rządu bolszewickiego z propozycją pokoju, Polska miała się zgodzić na natychmiastowe zawieszenie broni i zawarcie rozejmu na linii Curzona. W sprawach sporów granicznych z Czechosłowacją i Litwą Polska winna uznać decyzję Rady Najwyższej .

     Linia Curzona, zaproponowana przez dyplomację brytyjską jako linia demarkacyjna wojsk polskich i bolszewickich, przebiegała od Grodna przez, Brześć, Dorohusk, na wschód od Hrubieszowa, przez Kryłów, dalej na zachód od Rawy Ruskiej, na wschód od Przemyśla do Karpat. Odpowiadała granicy zaboru rosyjskiego po trzecim rozbiorze Polski. Została ustalona przez mocarstwa sprzymierzone już 8 grudnia 1919 r. jako wschodnia granica obszaru, na którym rząd polski ma prawo wprowadzić swoją administrację.

     Warunki narzucone na konferencji w Spa dla Polski oznaczały wycofanie się z zajętych terenów na wschodzie, niekorzystny podział Śląska Cieszyńskiego i pozostawienie Wilna po stronie litewskiej. Rada Obrony Państwa zdecydowała się przyjąć warunki. W zamian Polska miała otrzymać poparcie dyplomatyczne w rozmowach z bolszewikami, a w razie ich niepowodzenia, dostawy broni i sprzętu.

      Rosja Radziecka jednak odrzuciła pośrednictwo aliantów w rokowaniach pokojowych, twierdząc że chce podjąć rozmowy bezpośrednio z Polską. Transporty uzbrojenia wysyłane  z Francji, były blokowane przez nieprzychylne Polsce kraje sąsiednie. Do Polski została skierowana misja sojusznicza, której zadaniem było doradztwo w czasie rokowań rozejmowych. (B.W)


Archiwum: