Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Wojsko » W sprawie ucznia żołnierza

W sprawie ucznia żołnierza

            Młodzież szkół średnich, tak samo jak uniwersytecka, wiedziona gorącem umiłowaniem nieszczęśliwej ojczyzny, zrozumiała grozę niebezpieczeństwa i pierwsza wstąpiła licznie do Armji ochotniczej, niosąc w ofierze swe młodociane życie i wątłe jeszcze siły.  Lecz młodzież ta, prawdziwa chluba narodu, w bardzo wielu wypadkach nie posiada dostatecznych środków na zaopatrzenie się w bieliznę, obuwie, plecaki, koce oraz na zapewnienie sobie dostatecznego odżywiania podczas pobytu w armji.

            Aby chociaż w części zaradzić tej palącej potrzebie, kierownicy i kierowniczki szkół średnich, delegaci Kół szkolnych i reprezentanci młodzieży, przy współudziale przedstawicieli ministerjum oświaty i Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych i średnich powołali Komitet opieki nad uczniem-żołnierzem.

            Komitet ten niżej podpisany zwraca się z gorącą prośbą do ojców i matek i wszystkich współczujących ciężkiej doli młodocianego żołnierza o współudział w pracy czy to przez zbieranie funduszów, czy też przez rozciągnięcie opieki nad poszczególnymi uczniami.

            Zwraca się też do młodzieży, która wstąpiła lub wstępuje do Armji ochotniczej, aby z pełnym zaufaniem zwracała się do Komitetu ze swemi troskami i potrzebami materjalnemi, zarówno przy wstępowaniu, jak i podczas całego pobytu w wojsku.

            Kierownicy szkół:

                        Wojciech Górski, Jan Kozakiewicz, Szczepan Nowakowski

            Kierowniczki szkół:

                        H. Gopnerówna, J. Kowalczykówna

            Prezes Rady opieki moralnej nad młodzieżą:

                        Józef Śliwowski

            Delegat młodzieży:

                        St. Dębińska

„Gazeta Warszawska”,  25 lipca 1920r.

 


Archiwum: