Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Front » Klęski bolszewików

Klęski bolszewików

     Warszawa 4 października  

            (PAT.) Komunikat sztabu jen. z 3 bm:

            Pościgowa grupa północna, przełamując opór nieprzyjaciela, dociera do Miru.

            Na wschód od Baranowic oddziały nasze zajęły Swojatycze i Podlesie, zdobywając 200 jeńców i 23 karabiny maszynowe. W związku ze szybkim przebiegiem naszej operacyi w szeregach nieprzyjacielskich daje się zauważyć wzrastająca z dniem każdym panika i konsternacya. Cały szereg faktów świadczy o zupełnym braku łączności poszczególnych oddziałów ze swojem dowództwem. 144 brygada sowiecka nie zdoławszy się wycofać, wraz ze swoim sztabem dostała się pod Horodyszczami w nasze ręce.

            Na południe od Prypeci jazda nasza w brawurowym ataku rozbiła 44 dywizyę piechoty sowieckiej biorąc 1200 jeńców, 6 karabinów maszynowych i dwa działa.

            Naczelne dowództwo wojsko polskich sztab jen.

 

                                                                                                          Warszawa 5 października  

            (PAT.) Komunikat sztabu jen. z 4 bm.:

            Czołowe patrole pościgowej grupy północnej, posuwając się wzdłuż szosy Lida-Nowogródek-Mir, przekroczyły 3 bm. linię między rzeką Uszą a Stełbcami.

            Po zwycięskich walkach na linii dawnych okopów rosyjskich oddziały poznańskie dotarły na wchód od Baranowicz do Nieświeża i Kłucka.

            Grupa poleska po dokonaniu niezbędnych przegrupowań w rejonie Logiscyna i Pińska, dotarła w ciągu niecałych dwóch dni, mimo nader trudnych warunków terenowych, dnia 2 października do Malkowicz, Bastyna, Łunińca, Łachwy i Dawid gródka. W ten sposób linia kolejowa Lida – Baranowicze – Łuniniec – Sarny – Równo została w całości przez nas osiągnięta.

            Pod Oranami zdobywaliśmy litewski pociąg pancerny, który atakował nas przedwczoraj i mimo rozejmu ostrzeliwał nasze pozycye nad rzeką Ułą.

            Na południowym odcinku sytuacya bez ważniejszych zmian.

            Naczelne dowództwo wojsko polskich sztab jen.

 

Czas, 5 października 1920 r.


Archiwum: