Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Front » Odwrót bolszewików

Odwrót bolszewików

   (PAT) Komunikat sztabu jener. z 17 b. m.:
    Posuwając się prawym brzegiem Seretu oddziały ukraińskie zajęły Czerików, Buczacz nad Strypą Przewłokę i Wiśniowczyk. Oddziały kawaleryi ukraińskiej wyparły nieprzyjaciela z Podhajec. W pościgu za cofającym się nieprzyjacielem zajęły nasze oddziały Brzeżany na Złotej Lipie, a na rzece Narajówce Narajów miasto. Dalej ku północy walki pościgowe z cofającym się na całej linii od Dniestru do błon Pińskich nieprzyjacielem. Ludność zwolnionych terytoryów, nie wyłączając tym razem żydowskiej, wita wojska polskie z radością a że nastrój ten nie jest tylko demonstracyjnym, dowodzi fakt wydatnej pomocy, udzielanej naszym jeńcom i rannym. Kraj, przez bolszewików spustoszony, zboże wywiezione. Energiczna i niezwłoczna pomoc materyalna konieczna.
    W rejonie Kobrynia zaciekłe ataki nieprzyjacielskie, na linii kanału Dniepr-Bug- i rzeki Muchacza. Wszystkie ataki odparto.
    Na północ od puszczy białowieskiej nad Swisłoczą i w rejonie Grodna walki straży przednich są poważniejszego znaczenia. W Suwalszczyźnie spokój.
    Zarejestrowana za ubiegły tydzień zdobycz materyalna wynosi: 2 sztandary, 28 armat, 198 karabinów maszynowych, 3 automobile pancerne, 10 samochodów, 3 aeroplany, 2 pociągi pancerne, 4 parowozy, 300 wagonów.


    Naczelne dowództwo wojsk polskich, sztab jeneralny.


"Czas", 19 września 1920 r.


Archiwum: