Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Front » Zdobycie Łucka

Zdobycie Łucka

Stochów przekroczony. Wielkie łupy w naszych rękach.
Gen. Małachowicz połączył się na tyłach bolszewickich z powstańcami.Warszawa (PAT). Komunikat sztabu generalnego wojsk polskich z dn. 16 bm.:


     Na północ od Dniestru oddziały nasze i armii ukraińskiej w marszu za cofającym się nieprzyjacielem osiągnęły ogólną linię Żyrawka – Uhrynkowce – Złoty Potok – Korościatyn – Monasterzyska, biorąc 150 jeńców, zdobywając jedną ciężką armatę, trzy karabiny maszynowe i 150 podwód z amunicją.
    W rejonie Gniłej Lipy i górnego Bugu walki straży przednich, w których oddziały naszej jazdy zajęły Chołojów i Radziechów. Na północ od Radziechowy osiągnęliśmy linie Milatyn – Szpikotos.
     W rejonie na zachód od Łucka oddziały nasze dotarły do linii Świntuchy – Korytnica – Zaturce i przełamując opór nieprzyjaciela w dalszym pochodzie zajęły Łuck.
     Na południowy wschód od Kowla, przekroczywszy Stochów, posuwamy się w kierunku Bożyszcz. Dwieście czternasty pułk ułanów, zajmując Turyjsk, zdobył cztery parowozy, 180 wozów, pociąg pancerny „Krasnyj Kawalerii”, trzy automobile pancerne, 8 dział, 30 karabinów maszynowych i dużo materyału wojennego.
   
     W Pińszczyźnie oddziały generała Małachowicza nawiązały kontakt z oddziałami powstańczymi, operującymi na tyłach wojsk bolszewickich.

    W rejonie Kobrynia toczą się walki na linii kanału Orzechowskiego. W walkach tych wzięto do niewoli 157 jeńców, w tem jednego oficera.
      W rejonie puszczy Białowieskiej żywa akcja wywiadowcza.
      W Suwalszczyźnie spokój.


Naczelne dowództwo wojsk polskich
Sztab generalny.

„Ilustrowany Kurier Codzienny” 18 września 1920 r.
   
      


Archiwum: