Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Front » Zwycięska kontofensywa rozwija się świetnie...

Zwycięska kontofensywa rozwija się świetnie...

Brześć Litewski w naszych rękach

Warszawa. 20 sierpnia.

 

            (P.A.T.). Komunikat Sztabu Generalnego W.P. z dnia 20 sierpnia 1920 r.

            Front północny : Nasza kontrakcja na Pomorzu doprowadziła do odzyskania Brodnicy i Nowego miasta. W walkach pod Brodnicą nieprzyjaciel stracił do 400 zabitych. Przychwycono na współdziałaniu z bolszewikami Niemców, w liczbie 8, rozstrzelano. W rejonie Płocka po wyparciu nieprzyjaciela z peryferji miasta piechota nasza w pościgu za nieprzyjacielem dotarła do linji Struże – Trzepowo biorąc jeńców, oraz 9 karabinów maszynowych wraz z amunicyą. Przy obronie przyczółka odznaczył się dowódca przyczółka, mjr. Mościcki, oraz ludność cywilna, która z całem poświęceniem i bohaterstwem brała udział w walkach ulicznych, ponosząc znaczne straty. Po odwrocie bolszewickim stwierdzono nieludzkie znęcanie się nieprzyjaciela nad ludnością i jeńcami. Wśród ofiar barbarzyństwa bolszewickiego znajdują się 4 sanitarjuszki.

            W rejonie Ciechanowa oddziały nasze odniosły szereg poważnych sukcesów, łamiąc ostatecznie zgrupowanego tam przeciwnika. Miasto Ciechanów, które przed paroma dniami zmuszeni byliśmy opuścić, zostało ponownie odzyskane. W związku z powyższem sytuacya wojsk bolszewickich, operujących na przestrzeni pomiędzy Wisłą a granicą niemiecką, staje się coraz bardziej krytyczna. Oddziały naszej I armji nieprzyjaciela, wycofującego się w bezładzie w kierunku na Ostów.

            Front środkowy : Zwycięska ofensywa wojsk frontu środkowego rozwija się świetnie. Dnia 10 b.m. o godz. 22 oddziały 8 dywizyi legionów wkroczyły do Brześcia. Wschodnie forty już zostały obsadzone. W Drohiczynie wzięto to niewoli sztab 17 dywizji nieprzyjacielskiej, oraz część sztabu i oddziałów 8 i 27 dywizyi. Wszystkie dowództwa z najwyższem uznaniem podkreślają wysoce obywatelskie i patryjotyczne zachowanie się ludności cywilnej, świeżo wyzwolonych terenów. Poszczególne wsie przyprowadzają całe partje jeńców, walcząc skutecznie w razie napotkanego oporu. Liczba jeńców, wziętych w ciągu dni ostatnich, wzrosła do 18 tysięcy. W rejonie Hrubieszowa oddziały nasze powstrzymują napór występującego aktywnie przeciwnika.

            Front południowy : na odcinku północnym nieprzyjaciel posuwa się ostrożnie naprzód, dążąc do opanowanie Bełża. Pod Lwowem wojska, broniące miasta, ponownie zadały dotkliwą porażkę armji konnej Budiennego. W świetnej szarży kawaleryjskiej pod Kulikowem oddziały pułkownika Rummla zarąbały parę szwadronów nieprzyjacielskich. Również pod Pikułowicami zręcznym manewrem nocnym zdołano otoczyć większy oddział Budiennego, zmuszając go do poddania się. Na południowem skrzydle spokój. O przeprawę pod Mikołajowem na Dniestrze walka w toku.

 

                                                                                              Naczelne Dowództwo W.P.

                                                                                                          Sztab Generalny

 

"Robotnik", dnia 21 sierpnia 1920 r.


Archiwum: