Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Front » Zupełny odwrót bolszewików w centrum frontu małopolskiego

Zupełny odwrót bolszewików w centrum frontu małopolskiego

Zdobycie Brzeżan, Złoczowa i Oleska 
(Telefonem od naszego korespondenta) 


    Lwów, 18 września. (A). Wskutek pomyślnego rozwoju naszej ofenzywy na pólnocnem i południowem skrzydle frontu małopolskiego, oddziały bolszewików w centrum tego frontu znajdując się w zupełnym odwrocie. Stacya Krasne została przez bolszewików bardzo zniszczona, dwa mosty za stacyą, jeden na Bugu, drugi na jego dopływie, zostały nieudolnie wysadzone w powietrze i dziś już są przez naszą kompanię kolejową zupełnie naprawione.
    Bolszewicy cofają się w kierunku wschodnim i półn.-wschodnim.
    Wczoraj rano zostały zajęte Brzeżany, równocześnie inna grupa naszych wojsk w godzinach popołudniowych zdobyła Złoczów. Bolszewicy ewakuowali całą zawartość sklepów i urządzenia prywatnych mieszkań, które ładowali na pociągi, idące w kierunku wschodnim.
    Żołnierze nasi, którzy w ostatnich dniach dostali się do niewoli bolszewickiej, umknęli w Brodach i wrócili z powrotem do swoich oddziałów. Opowiadają oni, że bolszewicy szybko cofają się na wschód, przyczem tabory swoje spiesznie odprowadzają w tym kierunku.
    Korespondent wasz przebywał dzisiaj w okopach bolszewickich w Krasnem, przyczem miał możność stwierdzić znakomite działanie naszej artyleryi ciężkiej. Wszystkie granaty trafiały albo w okopy, albo bardzo blizko w przedpola. Bolszewicy ponieśli pod Krasnem ogromne straty; mnóstwo zakrwawionej waty, opatrunków i podartej bielizny leży w okopach. W ostatnich dniach mieli bolszewicy bardzo wielu rannych i zabitych. Celnymi strzałami odznaczył się nasz pociąg pancerny, który strącił wieżę cerkwi w Uciskowie, gdzie przebywał bolszewicki obserwator artyleryi. Nadto granat naszej artyleryi trafił w karczmę w Uciskowie, gdzie zabił kilkunastu Chińczyków. Bolszewicy sprowadzili kompanię Chińczyków, aby zmusić do walki wojska przybywające z głebi Rosyi. Wojska te bowiem odmówiły posłuszeństwa, a nawet częściowo złożyły broń.
    Linia kolejowa do Złoczowa mało zniszczona. Porucznik pociągu pancernego Wojciechowski usunął z mostu kolejowego za Krasnem dwie miny, pozostawione przez bolszewików. Po południu słyszał wasz korespondent huk dział za Złoczowem. Prawdopodobnie tej nocy wpadną Założce w ręce naszych wojsk. Olesko zostało zajęte. Kompanie kolejowe pracują dniem i nocą. Z poszczególnych wsi po kilkunastu chłopów ruskich przyłączyło się do bolszewików. Bolszewicy wywieźli płody rolne ze sobą, bydło pozostawili.


Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19 września 1920


Archiwum: