Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Front » Armia bolszewicka przed zupełnym osaczeniem

Armia bolszewicka przed zupełnym osaczeniem

Podczas gdy front północny pod dow. gen. Sikorskiego i front m. Warszawy ma za zadanie uwiązanie głównych sił przeciwnika, - front środkowy, który rozpoczął onegdaj wielką kotrofenzywę pod dowództwem Piłsudskiego osacza i odcina zupenie całą nawałę bolszewicką od południa – posuwając się w szybkim tempie drogami na Siedlce oraz wzdłuż Bugu ku Brześciu Litewskiego.

 

            Warszawa (PAT). Komunikat sztabu generalnego wojsk polskich z dnia 17 bm.:

            Front północny. Czołowe oddziały jazdy nieprzyjacielskiej, przeznaczone przez dowództwo sowieckie do sforsowania Wisły, napotkały na zdecydowany opór załogi Włocławka, która wszystkie ataki odparła. Widząc bezskuteczność swoich wysiłków swoich wysiłków, nieprzyjaciel bombardował miasto. Szereg budynków, w tej liczbie katedra i pałac biskupi, mocno ucierpiały. Korzystając ze słabej obsady Pomorza, czołowe oddziały bolszewickiej dotarły również do Lidzbarka i Działdowa*), natrafiając wszędzie na żywy współudział ze strony ludności niemieckiej.

            Kontrakcya prowadzona z rejonu Modlina przez generała Sikorskiego na potyka na zacięty opór przeciwnika. Stwierdzono, że masy piechoty bolszewickiej zmuszane są do walki przez komunistów, stosujących system bezwzględnego terroru. Nie mniej jednakże akcya nasza rozwija się pomyślnie. Dnia 17 b.m. Zdobyto Serock. Zdobycz ostatnich dni sięga cyfry 2000 jeńców, kilkudziesięciu karabinów maszynowych oraz dużej ilości taboru.

            Na pozycyach obronnych stolicy ataki nieprzyjacielskie w dalszym ciągu pozostały bez skutku.

            W walkach z dnia 16 bm. Oddziały dywizyi litewsko0białoroskuej rozbiły pod Radzyminem 182 i 186  pułki sowieckie biorąc siedm karabinów maszynowych, 3 jeszcze z amunicyą, oraz jeńców. Oddziały 10-tej dywizyi zdobyły 4 działa, 8 karabinów maszynowych i znaczną ilość jeńców.

            W związku z ofensywą naszej armii środkowego frontu, prawe skrzydło przyczółka warszawskiego przeszło 17 b.m. Do akcyi zaczepnej.

            Czołowo atak przy użyciu tanków doprowadził około południa do zajęcia miejscowości Dembo Wielkie. Oddziały nasze posuwają się dalej na Nowo Mińsk.

            Front środkowy. Na całym froncie od Wisły do Bugu oddziały nasze z nadzwyczajnym impetem i brawurą posuwają się naprzód pędząc przed sobą nieprzyjaciela uciekającego w zupełnym nieładzie i popłochu. Dywizya gen. Konarzewskiego, której czołowe oddziały zbliżają się do nowo Mińska rozbiła całkowicie 171-ą brygadę sowiecką oraz części VIII dywizyi sowieckiej zdobywając podług dotychczasowych danych 7 dział, kilkadziesiąt karabinów maszynowych, znaczne zapasy amunicyi oraz paręset wozów. Wzięto około 1000 jeńców.

            Dzielne oddziały pomerskie  i podhalańskie w południe dnia 17 b.m.  Opanowały Łuków. Nieprzyjaciel szybko wycofuje się w kierunku na Siedlce i Ciechomin, pozostawiając w naszem ręku bogate trofea.

            Lotnicy nasi wszędzie stwierdzają przyspieszony odwrotowy ruch licznych taborów nieprzyjacielskich.

            Na południowym odcinku wojska generała Rydza Śmigłego zadały zupełną klęskę 58 dywizyi nieprzyjacielskiej. Dzięki szybkiemu dotarciu naszych wojsk do linii Bugu i mocnemu obsadzeniu Włodawy i Mińska, dywizya ta została pozbawiona drogi odwrotu.

            Uchodzą w panicznym popłochu, oddziały bolszewickie wpadły na poszczególne oddziały trzeciej dywizyi legionowej, natrafiając wszędzie, nie wyłączając oddziałów taborowych, na zdecydowany opór. Po dłuższych walkach nieprzyjaciel został zupełnie rozgromiony.

            Zdobycz wynosi 26 karabinów maszynowych, przeszło 700 jeńców, w tej liczbie dowódca brygady, wielu oficerów, kancelarya brygady i pułku, wiele wozów, koni, amunicyi. Wśród paruset trupów pozostałych na pobojowisku odnaleziono zwłoki dowódcy brygady, oraz komisarza dywizyi. Zupełnemu rozbiciu uległa również brygada bolszewicka walcząca w rejonie Buchaczewa i Cycowa.

            Front południowy. Między Bugiem a Lwowem walki z przedniemi oddziałami jednej dywizyi.

            Dowództwo frontu z uznaniem podkreśla intenzywną i owocną pracę ostatnich dni tak bojowych, jak wywiadowczych eskadr trzeciego dywizyonu lotniczego pod kierownictwem majora Faunt le Roi. Dnia 16 bm. Eskadry te wykonały 49 nader skutecznych lotów bojowych, powstrzymując wydatnie posuwanie się nieprzyjaciela.

 

*) Na Mazurach na terenie niemieckich Prus Wschodnich. Przyp. Red.).

 

"Ilustrowany Kuryer Codzienny", 19 sierpnia 1920 r.

 


Archiwum: