Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Front » Walki na froncie wschodnim

Walki na froncie wschodnim

Warszawa 31 lipca.

(PAT) Komunikat sztabu jen. z 30 b. m. :

Korpus jazdy bolszewickiej przesuwa się w ogólnym kierunku przez Ossowiec na południowy zachód. Przednie jego straże zostały odrzucone pod Łomżą przez nasze oddziały. Ataki czwartej armji nieprzyjacielskiej na linii Narwi od Wisny do toru kolejowego Białystok-Brześć zostały odparte.

Na południu natomiast od Bielska zdołał nieprzyjaciel opanować stacyę kolejową Czeremchę. Obecnie oddziały nasze przeprowadziły tam kontrakcyę.

Grupa poleska zajmuje swoje stanowiska pod Brześciem. Rozbiwszy w swoim odwrocie cztery pułki bolszewickie, nie wyczuwa ona silniejszego nacisku ze strony nieprzyjaciela.

Na Stochodzie i Styrze lokalne walki.

Przebieg akcyi w rejonie Brodów-Radziwiłłowa w toku. Operacye lotników z powodu warunków atmosferycznych tamże utrudnione.

Na Serecie sytuacya ogólna bez zmiany. Nieprzyjaciel, który przedostał się w kilku miejscach przez rzekę, został kontakcyą naszych oddziałów odrzucony.

 

Warszawa 31 lipca.

(P.A.T.) Dowiadujemy się ze sfer wojskowych, że jenerał Szeptycki zaniemógł ciężko na krwawą dezenteryę i nie opuszcza łóżka od szeregu dni.

„Czas”, Kraków, 1 sierpnia 1920 r.


Archiwum: