Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Front » Pogrom czerwonej armii z niepowstrzymaną szybkością

Pogrom czerwonej armii z niepowstrzymaną szybkością

Tysiące jeńców. – Zajęcie Łomży i Białegostoku. – Odwrót bolszewików z pod Lwowa. – Wojska polskie zajęły Kamionkę Strumiłową  

 

Warszawa (PAT). Komunikat sztabu generalnego wojsk polskich z dnia 23 bm.:

            Front północny. Nieprzyjaciel, osaczony z wszystkich stron przez nasze wojska, próbował w ciągu dnia wczorajszego przebić się ku wschodowi. W tym celu z niezwykłą zaciętością zaatakował nasze oddziały, ugrupowane na południe od Mławy. Za cenę ciężkich strat, jakie poniósł jeden z bohaterskich pułków XVIII dywizji, atak odparto. Stwierdzono, iż żołnierzy naszych, wziętych do niewoli, Kozacy kubańscy w okrutny sposób pomordowali.

            Na pozostałych odcinkach bolszewicy porzucają broń i w popłochu uciekają ku granicy niemieckiej, którą, jak stwierdzono, tłumnie przechodzą.

            W ostatnich walkach zostały zupełnie rozbite  18 i 33 dywizya sowiecka, 54-ta zaś dostała się do niewoli. Dywizya jazdy pułkownika Dreszera, działająca na tyłach bolszewickich zdobyła w dalszym ciągu 2000 jeńców, 5 dział, kilkadziesiąt karabinów maszynowych i bardzo znaczną ilość taborów z materyałem wojennym. Ogółem przez punkty zborne V. armii przeszło dotychczas z górą 20.000 jeńców. Ostatnio wpadły w nasze ręce sztaby 18 i 54 dywizyi sowieckiej, ośm sztandarów pułkowych, przeszło 2700 wozów z materyałem wojennym, dziesiątki karabinów maszynowych, działa, kancelarye dywizyjne ze składami map sztabowych i t. d.

            Front środkowy. Oddziały 15 dywizyi piechoty w pięciogodzinnej walce pod Śniadowem rozbiły 11 dywizyę sowiecką. Bolszewicy walczyli rozpaczliwie, przechodząc parokrotnie do ataku na bagnety. Wzięto 400 jeńców, 7 armat, dużo materyału technicznego, tabory i 7 wielbłądów. 59 pułk piechoty zajął po zaciętych walkach dnia 22 sierpnia Łomżę, biorąc parę tysięcy jeńców z 4, 5, 6, 11 i 56 dywizyi sowieckiej, oraz ogromną zdobycz dotychczas nie zarejestrowaną.

            Dowódcy w dalszym ciągu meldują jednogłośnie o dzielnej postawie ludności cywilnej, która chwyta za broń i walczy obok żołnierza.

            W walkach pod Łomżą ponownie odkrył się sławą jeden z kapelanów ks. Zabłocki, który dając przykład męstwa szedł pierwszy do ataku. Oddziały pierwszej dywizyi legionów zajęły dnia 22 bm. rano Białystok. Szczegółów brak.

            Dnia 21 bm. nieprzyjaciel usiłował przy pomocy pociągu pancernego zaatakować Brześć Litewski. Atak odparto. Grupa generała Bałachowicza w wypadzie na Puszcze zdobyła dwie armaty i znaczną ilość jeńców.

            Front południowy. W rejonie Dobrotworów *) i Kamionki Strumiłowej oddziały naszej jazdy, przeprawiwszy się na prawy brzeg Bugu, utrudniają skutecznie odwrót armii konnej Budiennego. W szeregu drobnych potyczek wzięto kilkunastu jeńców. Jeden szwadron nieprzyjacielski uległ zupełnemu rozbiciu. Na wschód od Lwowa wojska nasze kontynuują pościg za cofającemi się dywizyami bolszewickiemi. W Mikołajowie i Stryju spokój.

 

Naczelne dowództwo wojsk polskich sztab generalny.

 *) 20 km na północ od Kamionki Strumiłowej nad Bugiem.

 

„Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 25 sierpnia 1920 r.

 


Archiwum: