Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Front » Rozbicie koncentrujących się sił bolszewickich na froncie południowym

Rozbicie koncentrujących się sił bolszewickich na froncie południowym

Powstrzymanie naporu litewskiego. - Armia Budiennego w odwrocie  

             Warszawa (PAT). Komunikat sztabu generalnego wojsk polskich z dnia 7 bm.:

            oddziały naszej jazdy zwycięsko powstrzymały dalsze posuwanie się wojska litewskiego w głąb kraju. W ręce nasze ponownie wpadło 200 jeńców, 5 karabinów maszynowych, 8 kuchen polowych i 60 wozów z zaprzęgiem.

            Walki pod Hrubieszowem spowodowały wycofanie się armii Budiennego w kierunku na Uściług i Włodzimierz Wołyński. Operujące w tym rejonie wojska sowieckie poniosły ciężkie straty.

            Pomiędzy Kamionką Strumiłową a Buskiem oddziały nasze przeprawiły się na wschodni brzeg Bugu, zajęły Jabłonówkę, rozbijając koncentrujące się tam siły nieprzyjacielskie, wzięto stukilkudzisięciu jeńców. Kolumny bolszewickie, atakujące Busk, Krasne, Śniatyn, w brawurowych kontratakach zostały odrzucone.

            Pomiędzy Chodorowem i Rohatynem trwają ciężkie walki.

            Oddziały nasze, które przejściowo zmuszone były wycofać się na linię rzeczki Swirz, przeszły do kontrakcyi.

            Wzdłuż Dniestru spokój.

   Naczelne Dowództwo wojsk polskich

       sztab generalny

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 9 września 1920 r.


Archiwum: