Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Front » Komunikat sztabu jen. z 11 bm

Komunikat sztabu jen. z 11 bm

(PAT)   Na południowym odcinku frontu oddziały naszej kawaleryi przy współdziałaniu jazdy ukraińskiej zajęły Bukaczowce, Bursztyn i Mastaszyn, biorąc około 200 jeńców  i 4 karabiny maszynowe. Kilkakrotne ataki nieprzyjaciela na Rohatyń zostało krwawo odparte.

   Na reszcie frontu aż po Brześć Litewski lokalne walki o przebiegu dla nas pomyślnym.

   W rejonie Brześcia oddziały nasze w walkach posunęły się naprzód  i zajęły linie rzeki Osinówki oraz miejscowości Wielkoryta, Małoryta i Mielniki. Silny atak piechoty bolszewickiej, wspomagany dziewięciu autami pancernymi, na północ od Małoryty, został krwawo odparty. Nieprzyjaciel poniósł ogromne straty w zabitych i rannych. Przyczem wzięto wszystkie auta pancerne, 26 karabinów maszynowych oraz 50 jeńców, zupełnie pijanych. Ataki bolszewickie na stacye kolejową Żabinka odparto, zadając ciężkie straty przeciwnikowi.

  Na reszcie frontu  lokalne utarczki i żywa działalność patroli wywiadowczych. 

 „Czas”, 13 września 1920 r.


Archiwum: