Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Polityka » Konferencja prasowa rządu

Konferencja prasowa rządu

Warszawa. (PAT). Prezydent ministrów Witos, wiceprez. Daszyński i minister spraw wewnętrznych Skulski przyjęli w sobotę dnia 7 b. m. o godzinie 7-mej wieczorem w sali posiedzeń Rady ministrów, przedstawicieli prasy społecznej i zamiejscowej, aby wyłuszczyć położenie stolicy i państwa, wytworzone przebiegiem wydarzeń wojennych.

Wiceprezydent Daszyński podniósł, że państwo znalazło się w sytuacyi, w której konieczna jest pewna decyzja stanowcza, wywołana zbliżeniem się frontu wojennego ku stolicy. Obrona jej będzie skuteczniejsza, im większy okażemy spokój, im głębsza będzie świadomość, że postawa psychiczna narodu jest doniosłym czynnikiem obrony stolicy i całego kraju.

Chociaż mogą jeszcze nadejść chwile ciężkie, powinniśmy zachować spokój i siłę nerwów, tembardziej, że armia nasza, jak sami bolszewicy przyznają, jest nietknięta i zachowała pełną zdolność bojową.

Nadchodzi chwila, w której pierwiastek cywilny w wielkiej mierze będzie współdziałał w walce o zwycięstwo, aby cel ten osiągnąć. Należy usunąć pewne momenty niepokojące opinię. Przybycie alianckiej misyi wojskowej z szefem sztabu marszałka Focha gen. Weygandem na czele powitał naród polski oraz czynniki wojskowe z najwyższą radością, a dwie konferencje odbyte celem ustalenia współdziałania, dały wynik zupełnie zadowalający.

Gen, Weygand pozostaje w stałym kontakcie z naczelnym dowództwem. – Pogłoski o ewakuacji Warszawy, które niepokoją opinie publiczną są nieuzasadnione. O ewakuacji miasta niema mowy, taksamo też rząd jako całość nie zamierza opuszczać stolicy. Ciało dyplomatyczne oświadczyło, że chce pozostać w Warszawie. Obrona musi mieć charakter militarny, jakkolwiek wezmą w niej masowy udział inteligencya i robotnicy. Może nadejść chwila, kiedy rozkaz wojskowy powoła ludność wprost od warsztatów pracy do koszar.

Niechaj każdy obywatel według sił i zdolności weźmie udział w służbie na froncie, w służbie sanitarnej, albo pomocniczej. W obecnym momencie, kiedy koniecznym jest wysiłek całego społeczeństwa, należy unikać wszelkich rozdźwięków między ludnością żydowską a polską. Ludność żydowska powinna wykazać również siłą nerwów, a we, wspólnym interesie leży, aby zdała w tym względzie egzamin dojrzałości.

Prezydent ministrów Witos oświadczył, że rząd od początku swej działalności uważał przeprowadzenie reform w armii za rzecz najważniejszą i urzeczywistni to skutecznie. W wojsku objawiła się znów silna wola zwycięstwa. Front skrzepł od południa do północy. Wojsko się bije i objawia tą samą odporność co społeczeństwo. Obawy o front wewnętrzny w społeczeństwie okazały się płonne. Wraz z resztą społeczeństwa poruszył się ku obronie i lud włościański, który przez rady gminne i wielotysięczne wiece domaga się pospolitego ruszenia z poboru.

"Ilustrowany Kuryer Codzienny", 10 sierpnia 1920 roku


Archiwum: