Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Polityka » Linia Pińsk – jezioro Narocz granica rozejmową

Linia Pińsk – jezioro Narocz granica rozejmową

Możemy stanąć na linii dawnych okopów niemieckich

(telefonem od naszego korespondenta)

 

Warszawa, 29 sierpnia.    Wczoraj krążyła w kuluarach Sejmu wiadomość, że minister spraw zagranicznych ks. Sapieha wyłoży przewodniczącemu polskiej delegacyi pokojowej Dąbskiemu aspiracye co do wschodnich granic Polski. Wyłania się zdanie, że granicę rozejmu mogłaby stanowić linia starych okopów niemieckich (lini Pińsk – jezioro Narocz). Dyskusya w tej sprawie nie byłaby bezpłodną, ponieważ Radek-Sobelsohn miał oświadczyć, że postawi zasadniczo zmienione warunki.

Granica polsko-rosyjska na konferencyi w Londynie

 Warszawa, 29 sierpnia. „Daily Mail” pisze, że w Londynie liczą się poważnie ze zwołaniem konferencyi dla ustalenia granic między Polską a Rosyą.

 

Paryż (PAT) Havas. Opublikowanie odpowiedzi polskiej zostało tymczasowo odłożone w oczekiwaniu na rezultat dalszej konferencyi z rządem polskim. W dyskusyi dyplomatycznej będzie rozstrzygnięte pytanie czy wojska polskie maja się zatrzymać na linii wyznaczonej przez Radę najwyższą, czy też mają ścigać bolszewików poza te linie.

 „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 31 sierpnia 1920


Archiwum: