Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Polityka » Rząd polski domaga się

Rząd polski domaga się

obustronnego przerwania akcyi zaczepnej od chwili rozpoczęcia pertraktacyi.

Warszawa (PAT). Wydział prasowy ministerstwa spraw zagranicznych komunikuje: Rząd polski wysłał dnia 5 b. m.w . następujący radiotelegram do komisarza ludowego spr. Zagr. Cziczerina:

     Rząd polski, przyjąwszy do wiadomości sprawozdanie swoich delegatów, którzy powrócili z Baranowicz, stwierdza, że rząd sowietów odrzucił propozycye zawarcia zawieszenia broni z Polską, a nawet odmówił podania do wiadomości warunków rozejmu. Co więcej, rząd polski stwierdza, że delegatów polskich pozbawiono prawa swobodnego komunikowania się z Baranowicz z ich rządem.

     Rząd polski przyjął do wiadomości nowe propozycye rządu sowietów w sprawie rozpoczęcia w Mińsku w dniu 4 sierpnia równoczesnych pertraktacyi o zawieszenie broni oraz o warunki zawarcia pokoju. Ze względu na to, że delegacya nasza była zaopatrzona w pełnomocnictwa wyłącznie do zawarcia rozejmu propozycya powyższa była niewykonalna. 

       Wszystkie te fakty zmuszają rząd polski do stwierdzenia, że rząd sowietów usiłuje przedłużyć stan wojenny między obydwoma krajami, a temsamem ponosi odpowiedzialność za dalsze trwanie akcyi wojennej.

       Rząd polski dążąc jednakże wszelkiemi siłami do zakończenia wojny gotów jest przyjąć propozycje sowietów do wysłania delegatów do Mińska w celu równoczesnych obrad nad przedwstępnymi warunkami pokoju, oraz nad zawieszeniem broni.

        Rząd polski zmuszony jest jednakże domagać się formalnej gwarancyi, że jego delegatom będzie daną możność swobodnego i bezpośredniego komunikowania się z rządem polskim za pomocą stacyi radiotelegraficznej w Mińsku, oraz przez kuryerów, którym poczynione będą wszystkie ułatwienia, możliwe w dzisiejszych nieprzyjaznych warunkach.

        Rząd polski uważa, iż wobec zasadniczej odmowy rządu sowietów na propozycę zawarcia zawieszenia broni zmuszony jest domagać się przynajmniej obustronnego przerwania wojskowej akcyi zaczepnej od chwili rozpoczęcia  pertraktacyi.

        Rząd polski gotów jest do zawarcia pokoju na podstawie wzajemnego uznania niewątpliwych praw narodowości, oraz usiłować będzie znaleźć takie rozwiązanie wszystkich kwestyi, któryby zagwarantowało na przyszłość pokój i przyjazne stosunki między Polską a jej sąsiadami wschodnimi.

        Rząd polski nie mógłby przyjąć dyskusyi nad żadnym warunkiem, któryby był zamachem na prawa suwerenne Polski przez wmieszanie się w jej sprawy wewnętrzne.

        Rząd polski oczekuje od rządu sowietów oświadczenia zasad, które posłużą za podstawę przyszłych warunków pokojowych.

Podpisano: Savicha.

       „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 07.08.1920 r.


Archiwum: