Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Polityka » Linia graniczna i rozejmowa

Linia graniczna i rozejmowa

Warszawa 8 października  

(P.A.T.)   Na początku wczorajszego posiedzenia sejmu zabrał głos prezydent ministrów i oświadczył, że przewodniczący obu delegacyj, uzgodniwszy się co do głównych punktów preliminarza pokojowego, podpisali protokół, obowiązujący obie delegacye do podpisania rozejmu i preliminarza pokojowego nie później, jak dnia 8 b.m.

   Linia graniczna Polski zaczyna się na północ koło Dzisny nad Dźwiną, biegnie wzdłuż wschodniej granicy powiatu dziśnieńskiego i wilejskiego, a dalej mniej więcej w odległości 30 do 40 wiorst od linii kolejowej Baranowicze – Łuniniec – Równo, a w końcu linią Zbrucza. Rząd, który poczynił wszystkie kroki, aby zwycięsko zakończyć wojnę, uważa za wskazane omówić warunki, i w tym celu wydał polecenie swojej delegacji pokojowej.

 

„Czas” 9 października 1920 r.


Archiwum: