Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Polityka » Niema mowy o zawieszeniu broni

Niema mowy o zawieszeniu broni

Bolszewicy oświadczyli, że armia czerwona nie wstrzyma pochodu na Polskę!

(telefonem od naszego korenspondenta).

 

Wiedeń, 7 sierpnia. (O) Z Londynu donoszą: Wedle „Timesa” w odpowiedzi rządu sowietów dla Lloyda George’a, nadesłanej na ręce Kamieniewa, jest powiedziane między innemi:

Nawet gdyby wydany został rozkaz wstrzymania pochodu wojsk sowieckich, wojska czerwone tego rozkazu nie usłuchają. Należy się obawiać kontrrewolucji, gdyż armia czerwona nie będzie zadowolona, dopóki nie zajmie Warszawy.

(Oświadczenie to rozwiewa ostatecznie wszelkie kombinacye pokojowe).

 

"Ilustrowany Kuryer Codzienny", 9 sierpnia 1920 r.


Archiwum: