Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Polityka » Pierwsze posiedzenie w Rydze

Pierwsze posiedzenie w Rydze

Wczoraj nadeszła na ręce ministra spraw zagranicznych ks. Sapiehy depesza z Rygi od przewodniczącego polskiej delegacyi pokojowej wiceministra Jacka Dąbskiego, donosząca o przebiegu pierwszego posiedzenia konferencyi pokojowej. Treść jej jest następująca:

We wtorek przed otwarciem posiedzenia wygłosił w języku francuskim łotewski minister spraw zagranicznych Majerowica powitanie konferencyi pokojowej. W odpowiedzi wiceminister Dąbski wyraził wdzięczność rządowi za udzieloną gościnę i zapewnił, że Polska pragnie pokoju, opartego na porozumieniu. Przewodniczący delegacyi rosyjskiej Joffe oświadczył, że rząd sowietów dąży do pokoju demokratycznego bez zwycięzców i bez zwyciężonych, to jest takiego pokoju, jak już raz został podpisany w Rydze (między rosyjskim rządem sowietów a Łotwą) i zakończył, że delegacya rosyjsko0ukraińska podziela optymistyczne nadzieje, wyrażone przez ministra Majerowica.

Merytoryczne posiedzenie konferencyi pokojowej rozpoczęło się o 6 wieczór. Przewodniczył wiceminister Dąbski. Porządek dzienny obejmował tylko sprawdzenie pełnomocnictw. Po 22 minutach oświadczył p. Dabski imieniem delegacyi polskiej, że uważa pełnomocnictwa delegacyi rosyjsko-ukraińcskiej za wystarczające. Następnie taksamo oświadczył przewodniczący delegacyi rosyjskiej Joffe co do pełnomocnictw polskich.

Na tem p. Dąbski zamknął posiedzenie. (Tel. wł.) (Warszawa 23 września)

 Czas, 24 września 1920 r.


Archiwum: