Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Polityka » Rządy bolszewików w Wilnie

Rządy bolszewików w Wilnie

Poselstwo litewskie w Londynie otrzymało od p. Baltisa, szefa litewskiego departamentu politycznego w Wilnie następująca depeszę:

Położenie w Wilnie jest bardzo niepokojące i staje się coraz gorsze. Trybunał rewolucyjny wydaje wciąż wyroki śmierci, a liczba aresztowanych zwiększa się codziennie. Aresztowano wielu wybitnych obywateli, w ich liczbie hr. Tyszkiewicza i redaktora Echa Litwy. Zawieszono wszystkie pisma z wyjątkiem wydawanych przez bolszewików. Aresztowano również wszystkie osoby, które zwróciły się o pomoc do władz wojskowych litewskich. Miasto jest grabione przy pomocy tzw. rekwizycyi: towary są zabierane bez zapłaty, a w wielu wypadkach bez żadnego dowodu. Dowództwo armii bolszewickiej oświadczyło, że Wilno i jego okręg muszą mieć administracyę sowiecką, uczyniono początek z nacjonalizacyą handlu, prawie wszystkie sklepy zostały zamknięte i opieczętowane.

Bolszewicy sprowadzili z Rosyi tzw. litewskich bolszewików i zorganizowali ich w miejscowy „Rewkom”, a ta instytucya z Kapsukasem na czele żąda rewizyi  traktatu pokojowego, w celu wcielenia zajętego terytorium do Rosyi  sowieckiej. Zasypują kraj literaturą agitacyjną i dążą do zorganizowania powstania na Litwie na rzecz systemu sowieckiego. Protesty rządu litewskiego dotychczas pozostały bez skutku i położenie staje się nader poważne. Bolszewicy żądają lokomotyw i wagonów dla kolei w kierunku Grodna i grożą rozstrzelaniem hr. Tyszkiewicza w razie odmowy. 

„Czas”, 12 sierpnia 1920


Archiwum: