Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Polityka » O nowy gabinet

O nowy gabinet

O nowy gabinet

 

Warszawa, 24 lipca

 (PAT) Poseł Wincenty Witos, powróciwszy wczoraj do Warszawy, odbył w Belwederze dwugodzinną konferencyę  z naczelnikiem państwa, w rezultacie której przyjął prezydenturę gabinetu, Wobec spodziewanego w najbliższych godzinach sformowania nowego gabinetu, wczorajsze posiedzenie sejmu zostało odroczone.

Warszawa, 24 lipca

 (Tel. wł.) Przez cały wczorajszy dzień toczyły się narady nad złożeniem gabinetu koalicyjnego. Rano przyjechał p. Witos do Warszawy i odbył najpierw naradę z zarządem swego klubu. […]

O godzinie 10 wieczór udał się p. Witos do Belwederu z następującą listą ministrów:

Prezes ministrów p. Witos;

zastępca prezesa p. Daszyński ;

minister spraw wewnętrznych p. Skulski;

minister skarbu p. Głąbiński

sprawy zagraniczne ks. Sapieha;

sprawy wojskowe jen. Leśniewski;

koleje p. Bartal;

aprowizacja p. Śliwiński;

rolnictwo p. Poniatowski;

praca p. Pepłowski;

przemysł i handel p. Chrzanowski;

roboty publiczne p. Narutowicz, który właśnie wczoraj do Warszawy przyjechał […];

sprawiedliwość p. Nowodworski;

oświata p. Rataj;

zabór pruski p. Kucharski […]

Gdy p. Witos bawił u naczelnika państwa, aby uzyskać aprobatę dla powyższej listy, zgłosił się p. Barlicki i oświadczył imieniem polskiej Partyi socjalistycznej, że klub P.P.S. obstaje przy liście ministrów, jaka była przyjęta przez Radę obrony państwa, żąda usunięcia kandydatury Dra Głębińskiego, a pozostawienie teki ministerstwa skarbu w ręku p. Władysława Grabskiego, i w przeciwnym razie polska Partya socjalistyczna usunie się od wszelkiego udziału w gabinecie koalicyjnym. […]

 

„Czas”, wydanie poranne z 25 lipca 1920 r.


Archiwum: