Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Polityka » Odezwa Witosa do urzędników państwowych

Odezwa Witosa do urzędników państwowych

 

Odezwa prez. min. Witosa do urzędników państwowych

 

Prezydent ministrów Witos wydał obszerne pismo do wszystkich urzędników i funkcjonariuszy państwowych, w którem zwraca uwagę, iż w państwie demokratycznym, jakem jest Polska, nie mogą się zdarzać wypadki nierównomiernego traktowania obywateli przez urzędników państwowych.

W jaknajszersze warstwy społeczeństwa musi się wszczepić przekonanie, że faktycznie w Polsce nie istnieją żadne przywileje stanowe, a włościanie i robotnicy powinni odczuć, iż Polska jest matką jednakowo troskliwą dla wszystkich swych obywateli.

Muszą więc zniknąć natychmiast wszelkie protekcje, niepunktualność w urzędowaniu funkcjonarjuszów państwowych i każden bez wyjątku obywatel musi mieć jednakowy dostęp każdego obywatela. W ten tylko sposób w rzeszach włościańskich i robotniczych rozbudzić można przywiązanie i zaufanie do państwa polskiego.

 

                „Gazeta Warszawska”, 31 lipca 1920 r.

 


Archiwum: