Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Polityka » Rokowania w Mińsku

Rokowania w Mińsku

Warszawa, 25 sierpnia  

 

(PAT) Ministerstwo spraw zagranicznych komunikuje:

            Komunikacya z naszą delegacyą pokojową w Mińsku napotyka w dalszym ciągu na trudności. Szeregu depesz dotąd nie otrzymaliśmy i dochodzą one częściowo zniekształcone i niezrozumiałe. Ponieważ w tych warunkach nie może być mowy o niezbędnym dla prowadzenia rokowań kontakcie bezpośrednim, minister spraw zagranicznych wezwał telegraficznie prezydenta delegacyi Dąbskiego, aby spotkała się z członkami rządu w Brześciu Litewskim i zdał relację z przebiegu rokowań. W czasie nieobecności prezydenta delegacyi zastępować go będzie podsekretarz stanu Wróblewski.

 

Warszawa, 25 sierpnia.

 (PAT) Rząd polski ogłasza następującą deklarcyę: Zwycięstwo wojsk polskich w niczem nie zmieniło stanowiska rządu polskiego w sprawie zawierania pokoju. Trwały, sprawiedliwy pokój był celem, który przyświecał rządowi polskiemu w dobie największego niebezpieczeństwa, zagrażającego państwu przez najazd armii bolszewickiej.

            Delegacya wysłana wówczas do Mińska, zaopatrzona była w instrukcye, mające doprowadzić do rozejmu i uchwalenia, preliminarza takiego właśnie pokoju. Ta sama delegacya z niezmienionymi nadal instrukcjami, czyni wysiłki dla uzyskania rozejmu i pokoju. W niczem nie została zachwiana niezłomna decyzja rządu polskiego załatwienia w sprawiedliwy sposób zatargu z rządem bolszewickim.

                Przeciwko narodowi rosyjskiemu wojny nie prowadziliśmy i nie prowadzimy, ani też nie pragniemy zawładnąć cudzemi ziemiami i przeciwnie uważamy przyjazne współżycie z narodem rosyjskim za podstawę trwałej pacyfikacji Europy Wschodniej. Usiłowania te b ędą jednakże daremne, jeżeli komunikowanie się rządu polskiego z delegacyą w Mińsku będzie i nadal napotykać na trudności techniczne w wymianie i wysyłce kuryerow. Rząd Polski wymaga przeto, aby przy toczących się naradach w Mińsku usunięto wszystkie trudności komunikacyjne, gdyż tylko bezpośredni i ścisły kontakt rządu  ze swoją delegacyą może stworzyć warunki doprowadzenia rokowań do pomyślnego rezultatu/

Prezydent ministrów Witos

 

„Czas”, 27 sierpnia 1920.

 


Archiwum: