Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Polityka » Rozejm

Rozejm

Warszawa 12 października  

(Tel. wł.) Wczoraj podpisany został rozejm. Równocześnie doszło do porozumienia co do wszystkich spornych jeszcze punktów.  

     Za rozejmową linię demarkacyjną uznana została obecna linia frontu . Tylko na odcinku od  Niemna do Dzisny przyjęto linię demarkacyjną linię graniczną, ustaloną w warunkach preliminarzy pokojowych. Wojska sowieckie i polskie cofną się, każde w swoją stronę, na 15 km. od linii rozejmowej i w ten sposób powstanie pas neutralny szeroki na 30 km.  

     Zawieszenie broni zawarto na dni 21 z 48 godzinnym terminem wypowiedzenia. O ile nie nastąpi wypowiedzenie, to rozejm przedłuża się aż do dnia ratyfikacji pokoju; w tym czasie obowiązuje 10 dniowe wypowiedzenie.  

     Zawieszenie działań wojennych nastąpi w 144 godzin od chwili podpisania rozejmu.

     Polska i Rosya sowiecka uznają niepodległość republiki białoruskiej i republiki ukraińskiej. Wschodnia granica Polski ustanowiona zostanie w porozumieniu między Polska a republikami białoruską i ukraińską. Rosya i Ukraina zrzekają się wszelkich praw do ziem położonych na zachód od tej linii, nawzajem Polska zrzeka się wszelkich praw do ziem na wschód od niej leżących.  

     Linia graniczna między Polską a republiką białoruską i republika ukraińską będzie wedle wszelkiego prawdopodobieństwa szła następująco: na północ wzdłuż Dźwiny do Dzisny, dalej wzdłuż Dzisny przez Orzechowno, Dokszyce, Radoszkowice, Raków, Welimę, Kołotowo, Nieśwież […], potem wzdłuż rzeki Łun, dalej przez Dawidgródek, […], Tomaszgród, Ostróg, Lachowice i wzdłuż Zbrucza do Dniestru. Wszystkie wyżej wymienione miejscowości pozostają po stronie polskiej.             

 

„Czas” 13 października 1920 r.                                                                                                                                                                                                                 


Archiwum: