Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Świat » Francya i Ameryka odmawiają zgodnie uznania rządowi sowieckiemu

Francya i Ameryka odmawiają zgodnie uznania rządowi sowieckiemu

Nota Francyi do Ameryki w sprawie utrzymania niepodległości i nietykalności terytorialnej Polski

Wiedeń. (PAT). Biuro korespondencyjne donosi z Paryża: Prezydent Ministrów Millerand przesłał telegraficznie francuskiemu przedstawicielowi w Waszyngtonie następującą notę celem wręczenia departamentowi stanu:

Z zadowoleniem stwierdzam, że rząd Rzeczypospolitej zgadza się zupełnie z rządem Unii na punkcie zasad wyrażonych też w niniejszym piśmie. Rząd Rzeczypospolitej zupełnie taksamo, jak rząd Związkowy, sądzi o obecnej władzy w Rosyi. Rząd Związkowy sądzi, że jest niemożliwem uznać obecnych władców Rosyi, jako rząd, z którymby można mieć zwykłe stosunki zaprzyjaźniene. – Nie można utrzymywać wcale urządowych stosunków z rządem, który zdecydowany jest konspirować przeciw naszym urządzeniom, którego dyplomaci podżegaliby do buntu, a którego przywódcy głoszą, że traktaty będą podpisane, ale w tym zamiarze, aby ich nie dochować.

Najzupełniej zgodnie z rządem Unii wierzy rząd francuski w konieczność niezawisłości państwa polskiego, a naród francuski, podobnie jak amerykański, pragnie gorąco utrzymania niepodległości politycznej i nietykalności terytoryalnej Polski.

Dlatego też w Paryżu i Waszyngtonie panuje zgodna opinia, że należy poprzeć wszystkie wysiłki, któryby doprowadziły do rozejmu między Polską a Rosyą, przyczem jednakże unikać należy, aby charakter rokowań nie był uznaniem rządu sowieckiego rozwałkowania Polski.

Rząd Unii, będąc wyrazem uczuć narodu amerykańskiego, pragnie dopomódz narodowi rosyjskiemu na drodze ku przyszłości, w którą Stany Zjednoczone niezłomnie wierzą. Rząd republiki francuskiej przyłącza się w całej pełni do tego oświadczenia i nigdy nie wahał się w popieraniu zasad sformowanych tak jasno przez Rząd Stanów Zjednoczonych. To też jest on zdecydowany uznać tylko wtedy warunki rozejmu zaofiarowanego Polsce, o ile one będą odpowiadały tym zasadom i w tym też duchu uzna rząd francuski po głębokiej rozwadze faktycznie rząd rosyjski, który oświadczy gotowość przyjęcia tych samych zasad.

Proszę Pana poinformować rząd Stanów Zjednoczonych o tem, jak jego oświadczenie przyjął rząd francuski. Rząd francuski jest szczęśliwy, że może stwierdzić zgodność uczuć narodu amerykańskiego i francuskiego, gdy idzie o przyszłość cywilizacyi.

Podpisany: Millerand

„Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 16 sierpnia 1920

 

 


Archiwum: