Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Świat » Lloyd George przyrzeka Polsce pomoc

Lloyd George przyrzeka Polsce pomoc

 Londyn, 5 sierpnia

(P.A.T.) (Havas) W Izbie gmin oświadczył Lloyd George, że podczas widzenia się swojego w dniu poprzedzającym z Krasinem i Kamieniewem przedstawił im z całą możliwą jasnością konieczność natychmiastowego  zawarcia rozejmu z Polską na sprawiedliwych warunkach, zaznaczając, że jest to jedyny sposób rozproszenia nieufności do rządu sowietów, jaką w takich warunkach musiałby powziąć rząd angielski. Pozatem licząc się z faktem wtargnięcia w granice Polski etnograficznej rząd angielski musiałby wziąć pod uwagę podjęcie skutecznych środków w celu przezwyciężenia wszelkich trudności w zaopatrywaniu Polski w amunicję i materiał wojenny przez Gdańsk. Gdyby smutne przypuszczenia rządu angielskiego miały okazać się niestety uzasadnione w takim razie już w najbliższy poniedziałek wystąpi premier angielski w izbie gmin z dłuższą deklaracją, dotyczącą nowych zarządzeń wojskowych, lądowych i morskich, jakie mogłyby się okazać niezbędnemi.

 „Robotnik”, 7 sierpnia 1920 r.


Archiwum: