Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Świat » Zupełne zniesienie szkół polskich przez Czechów !

Zupełne zniesienie szkół polskich przez Czechów !

Przeciw bandytyzmowi kulturalnemu Czechów
musimy zaprotestować !
(telefonem od naszego korespondenta)   Cieszyn, 16 września (l). W Karwinie odbyło się w poniedziałek posiedzenie komisyi Administracyjnej, które już dało przedsmak rządów czeskich. Przewodniczący przemawiał tylko po czesku i zapowiedział, że językiem urzędowym gmin będzie jedynie czeski. Polscy i niemieccy członkowie komisyi zaprotestowali przeciw temu, opierając się na tej zasadzie, że w Karwinie nie ma nawet 10 proc. Czechów. Na posiedzeniu przeszedł czeski wniosek, na podstawie którego we wszystkich pięciu szkołach polskich, w klasach początkowych zaprowadzono język czeski jako wykładowy. Oznacza to zupełne zniesienie szkół polskich. Niemcom odebrano również jedną szkołę. Zastępca niem. inż. Olt protestował przeciw tym uchwałom, przestrzegając, że wywołają one reakcyę w postaci strajku górników polskich. (Kiedyż nareszcie rząd nasz odwoła się do opinii świata w sprawie tego bandytyzmu kulturalnego Czechów ?! Przyp. Red.)


Gwałt czeski w mieście „czeskim” bez Czechów
(Telefonem od naszego korespondenta)

  Cieszyn, 16 wrzesnia (I). „Lidove Nowiny” donoszą, że wczoraj ustanowiona została Komisya administracyjna dla czeskiego Cieszyna. Składać się ma ona z 30-tu członków. Dziesięć mandatów otrzymają Czesi, ośm Niemcy, sześć Ślęzakowcy, cztery niemieccy socjaliści, a tylko dwa Polacy. Jest to niesłychane pogwałcenie najelementarniejszej sprawiedliwości, jeśli się zważy, że w Cieszynie, poza urzędnikami nasłanymi z Pragi, nie ma zupełnie Czechów.„Ilustrowany Kurier Codzienny” 18 września1920 r.


Archiwum: