Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Świat » Bolszewicy rezygnują z rewolucyi światowej?

Bolszewicy rezygnują z rewolucyi światowej?

(Telefonem od naszego korespondenta)    Warszawa, 27 września. (Z). Korespondent „Kuryera Polskiego” w Rydze miał rozmowę z delegatem rosyjskim Oboleńskim, który na pytanie czy będzie pokój, odpowiedział: „Następuje okres, kiedy zaniechamy rewolucyonizowania świata i będziemy dążyli do współżycia państw o odmiennym ustroju społecznym. Celem naszym będzie nawiązanie stosunków gospodarczych z państwami o ustroju kapitalistycznym. (Oświadczenie to nabiera specyalnej wagi przez to, że potwierdził je również delegat Manullskij i sekretarz delegacyi sowieckiej Lorenz). Nakoniec Oboleński oświadczył, że komuniści polscy, tworząc polskie Rewkomy, działali na własną rękę (?). Rada komisarzy ludowych rosyjskich tolerowała tylko to postępowanie, nie dając mu jednak swojej aprobaty. (Tę ostatnią enuncyacyę sowieckiego delegata należy przyjąć z wielkiem zastrzeżeniem. Przyp. Red.).


"Ilustrowany Kuryer Codzienny", 29 września 1920 r.


Archiwum: