Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Świat » Koalicya a rokowania z sowietami

Koalicya a rokowania z sowietami

Wiedeń, 6 sierpnia

(PAT.) Biuro kor. donosi z Londynu: Prasa londyńska wyraża przekonanie, że jeżeliby rząd sowiecki chciał pertraktować z Polską w sprawie pokoju przy wykluczeniu innych interesowanych państw, to w takim razie konferencya w Londynie byłaby bezcelowa. Dzienniki angielskie wskazują, że położenie jest bardzo poważne i jeżeli stanowisko rządu sowieckiego nie zmieni się w stosunku do Anglii i do sprzymierzeńców, to nie pozostanie nic innego jak wspomaganie Polski wszelkimi środkami.

Paryż, 6 sierpnia

(PAT.) Ajencya Havasa donosi z Londynu:

Daily Chronicle wyraża zdanie, że postępowanie rządu sowieckiego w sprawie zawieszenia broni z Polską jest niczem Innem jak tylko wyzwaniem, skierowanym do mocarstw sprzymierzonych. Zmuszając delegatów polskich do powrotu po pełnomocnictwa dla omówienia podstaw pokoju, bolszewicy chcą związać ręce sprzymierzeńcom i dokonać wymuszenia na Polakach. Bolszewicy chcąc usprawiedliwić swoje warunki domagają się, by po zawarciu zawieszenia broni sprzymierzeńcy nie wysyłali amunicyi do Polski, oraz by rozbrojenie to było przeprowadzone pod kierunkiem delegacji sowietów, ujawnia dążenia rządu bolszewickiego do narzucenia Polsce formy rządu cenionego przedewszystkiem przez bolszewików.

Wiedeń, 6 sierpnia

(PAT.) Biuro kor. donosi z Paryża: Echo de Paris pisze, że z powodu położenia Polski państwa sprzymierzone powinny dołożyć wszelkich starań, aby przyjść jej z pomocą. Konieczne jest, zdaniem tego dziennika, spotkanie Lloyda George z Millerandem, ażeby w tej historycznej godzinie ułożyć jednolitą linię działania wobec niebezpieczeństwa ze strony bolszewizmu, który dąży do zagłady Polski.

Paryż, 6 sierpnia

(PAT.) Tomassini,  pełnomocny poseł włoski w Warszawie, otrzymał instrukcję, aby wziął udział w pracach komisyi francusko-angielskiej w Polsce.

Londyn, 6 sierpnia

 

(PAT.) Ag. Hawasa. Rząd angielski zawiadomił rząd sowietów, że wobec usiłowania wszczęcia rokowań nie tylko rozjemczych lecz i pokojowych projekt konferencyi międzynarodowej w Londynie będzie urzeczywistniony.

(PAT.) Kamieniew, który przebywa w Anglii oświadczył, że nie ma od swej władzy żadnych wskazówek odnośnie do proponowanej konferencyi pokojowej. Okoliczność ta tem bardziej zadziwia, że rząd angielski wyraźnie prosił rząd sowiecki aby ten dał swemu delegatowi wszelkie pełnomocnictwo do omawiania preliminaryi proponowanej konferencyi pokojowej.

Berlin, 6 sierpnia

(tel. pryw.) Do Tägliche Rundschau donoszą z Wrocławia: nadeszłe tu francuskie doniesienia twierdzą, że Francuzi podjęli szerokie przygotowania do pospieszenia Polsce z  pomocą.  W Strassburgu i Belfort stoją wielkie transporty wojskowe, pomiędzy tymi i wojsk kolonialnych, gotowe do odjazdu. Podobno przygotowano 9000 francuskich funkcjonaryuszy kolejowych i robotników do użycia ich za granicą.

Paryż, 6 sierpnia

 (PAT.) Omawiając sytuacyę Polski Temps wyraża przekonanie, że najlepszem lekarstwem przeciwko zaborczości bolszewików jest podniesienie poczucia narodowego. Journal de Debats przypomina, że Niemcy zawsze gruntowały swoje postępowanie na zniszczeniu Polski. Toteż los jej powinien obchodzić żywo cały świat.  

(…)

 

„Czas”, 7 sierpnia 1920

 


Archiwum: