Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Świat » Anglia oskarża Polskę o zaczepność w stosunku do bolszewików

Anglia oskarża Polskę o zaczepność w stosunku do bolszewików

(Telefonem od naszego korespondenta)

            Warszawa, 12 sierpnia. (Wir) Wtorkową mowę Lloyda George’a w Izbie gmin ogłosiły dzisiejsze pisma popołudniowe. Mowa Lloyda George’a jest zdaniem kół politycznych, dokumentem porozumienia, osiągniętego między W.Brytanią  a sowietami. Premier angielski nie waha się przyznać do tego wobec Europy. Nasz rzekomy sojusznik głosi bez ogródek, że Polska jest stroną zaczepiającą (II), a rząd sowietów ma prawa (I) do gwarancyi zabezpieczenia się od powtórzenia zaczepki. Chłodna analiza wyhurzeń Lloyda George’a przekonała koła polityczne, że

            Polska nie może się spodziewać po Anglii nawet tej pomocy moralnej, którą angielski mąż stanu obiecuje pod koniec swych wywodów.

            Nie jest chyba pomocą moralną oskarżanie Polski o zaczepność i przyznawanie bolszewikom racyi w żądaniu gwarancyi.

            Mowa Lloyda George’a miała niemal wpływ decydujący na postanowienia Rady Obrony Państwa, która wczoraj o godz. 4 pop. Odbyła zebranie.

            Wczoraj w południe Rada ministrów odbyła zebranie, na którem postanowiono zaproponować R. O. P., aby na czele delegacyi pokojowej postawiono pos. Jana Dąbskiego, podsekr. stanu w min. spraw zagr. Wedle propozycyi Rady ministrów do delegacyi mają wejść 2 posłowie – z nar. demokracyi hr. Skarbek i socyal. pos. Barlicki. Dalej podsekr. stanu Wróblewski i dyrektor dep. ekonom. min. spraw zagr. Olszewski, wreszcie dwóch wojskowych.

 „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 13 sierpnia 1920 r.

 


Archiwum: