Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Świat » Gdańsk a transporty dla Polski

Gdańsk a transporty dla Polski

 Gdańsk 23 sierpnia.

            (P. A. T.) Komendant krążownika francuskiego Gueydon, kapitan Haller, który dzisiaj przybył do Gdańska, złożył wizytę p. wiceministrowi Dąbrowskiemu. Przy tej sposobności okazało się, że krążownik francuski najspokojniej wjechał do portu według rozkazu marszałka Focha i zaczął wyładowywać amunicyę, przeznaczoną dla Polski. Tutaj jednak zjawił się w porcie w imieniu sir Towera komendant wojsk koalicyjnych w Gdańsku, jenerał Hacking i udał się na pokład okrętu. Po rozmowie z nim, wyładowanie amunicyi zostało powstrzymane.

 Gdańsk 23 sierpnia.

            (P. A. T.) Polska opinia publiczna czeka z niecierpliwością na odpowiedź, jak długo wstrzymywane będzie w Gdańsku wyładowywanie amunicyi, i czy wola marszałka Focha, idącego Polsce z pomocą, ugnie się przed skrupułami tymczasowego administratora wolnego miasta Gdańska. Powszechne jest mniemanie, że skrupuły te i obawy przed wybuchem rozruchów są przesadzone. Obecnie wśród robotników w Gdańsku ujawnia się już silna depresja, a nawet komuniści obawiając się wygłodzenia miasta, pragną skończyć z taktyką bojkotu Polski w celu pomagania sowietom rosyjskim. Wśród robotników przemija nastrój wojowniczy sztucznie podsycany jedynie przez część bezrobotnych, oraz przez 10 000 dezerterów Żydów z Polski. Znawcy stosunków gdańskich sądzą, że całe niebezpieczeństwo sprawy neutralności, jak również sprawa ochrony dla emigrantów i sprawa powstrzymania i wyładowania amunicyi dla Polski, jest następstwem nieuzasadnionej chwiejności odpowiedzialnych czynników.

 

Gdańsk 23 sierpnia.

            (P. A. T.)  Sprawa Gdańska przybiera coraz ostrzejszy charakter i przyciąga uwagę całego świata. Znana uchwała konstytuanty gdańskiej w sprawie neutralności, oraz żądanie ogłoszenia jej przez sir Towera staje się kwestią o międzynarodowem znaczeniu. W sprawie tej wiceminister Dąbrowski udzielił wywiadu korespondentom Timesa, paryskiego Journala i berlińskiej Vossische Zig, oraz przedstawicielom miejscowych pism polskich. Twierdzi on, że według traktatu wersalskiego neutralność Gdańska mogłaby być proklamowana tylko przez Polskę, której powierzone zostało prowadzenie spraw zagranicznych Gdańska. Dalej ta uchwała jest sprzeczną z artykułem 15 tymczasowej umowy, zawartej z rządem polskim, według której Gdańsk zobowiązał się zapewnić Polsce wolny obrót towarami. Umowa ta została automatycznie przedłużona. Wreszcie sprawa neutralności, prowadząca do blokady polskiej, jest sprzeczna z interesami mocarstw sprzymierzonych, z którymi Polska współdziała, prowadząc walki z bolszewikami i powzięta została przez ciała do tego nie powołane, w obliczu przedstawicieli wielkich mocarstw. Uchwała ta nie może być utrzymana. P. wiceminister, jest przekonany, że już w najbliższych dniach sir Tower poweźmie w tym kierunku decyzyę polem zawieszenia tej nieprawnej uchwały  i że w ten sposób uczyni zadość duchowi traktatu wersalskiego, oraz wzburzonej opinii w Polsce i jej przyjaciół na Zachodzie.

 

Gdańsk 23 sierpnia.

            (P. A T.) W dalszym ciągu swojego pobytu w Gdańsku wiceminister Dąbrowski w towarzystwie generalnego komisarza Rzeczypospolitej w Gdańsku, Biesiadeckiego, złożył w niedzielę wizytę sir Towerowi. Przedstawiciel rządu polskiego zwrócił uwagę tymczasowego administratora wolnego miasta…

 „Czas”, 26 sierpnia 1920 r.

 


Archiwum: