Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Społeczeństwo » Kronika polityczna: zasiłki dla rodzin robotników

Kronika polityczna: zasiłki dla rodzin robotników

Prezydium Rady Ministrów komunikuje:

Rada Ministrów na posiedzeniu dnia 9 b.m. uchwaliła projekt rozporządzenia R.O.P. normującego prawa, jakie w stosunku do pracodawców (osób fizycznych lub prawnych) przysługiwać mają najemnym pracownikom i ich rodzino w razie gdyby ci pracownicy dobrowolnie wstąpili do wojska.

W myśl tego rozporządzenia ochotnik natychmiast po okazaniu dowodu, że wstąpił do wojska otrzymuje od pracodawcy jednorazowy zasiłek w wysokości dwutygodniowej swej płacy. Rodziny ochotników, złożone z kilku członków, otrzymują przez cały czas trwania jego służby wojskowej połowę jego dotychczasowego uposażenia i świadczeń w naturze, w terminach tych samych, w jakich je pobierał ochotnik, oraz całkowitą używalność mieszkania służbowego. Bezdzietna żona, rodzice, lub rodzeństwo mają pobierać ½ uposażenia i świadczeń, o ile były istotnie przez ochotnika utrzymywane. W razie śmierci lub niewoli ochotnika prawa powyższe przysługują rodzinie jeszcze przez 8 miesięcy od chwili śmierci lub dostania się do niewoli ochotników. (…)

 

„Robotnik”, 10 sierpnia 1920


Archiwum: