Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Społeczeństwo » Ojczyzna dziękuje żołnierzom

Ojczyzna dziękuje żołnierzom

Rada Obrony Państwa wydała do żołnierzy następującą odezwę:

                 Żołnierze!

        Przed paroma tygodniami naczelny wódz, imieniem Rady Obrony Państwa wezwał Was do wytężonej walki z bezczelnym najeźdźcą bolszewickim, który niszczącą falą zalewał nasze ziemie, zdążając do zajęcia stolicy państwa i zniszczenia naszej niepodległości.

       Posłuszni temu wezwaniu, pełni poczucia obowiązku i ogromu niebezpieczeństwa, nie bacząc na trudy i braki, zerwaliście się do walki, runęliście jak burza i zwyciężyliście.

      Liczna zastępy najezdników zostały albo zniesione, albo też dostały się do naszej niewoli, albo też rozbite błąkają się jeszcze w naszym kraju  lub poza nim. Potęga wroga została w znacznej mierze zniweczoną.

    Dziś po tym czasie brzemiennym w wypadki pierwszej doniosłości, które zaważą na historyi Polski,  a pewnie i świata zwracamy się do Was ze słowami najwyższego uznania i serdecznej podzięki.

     Ż o ł n i e r z e !

     W a s z e m   m ę s t w e m,   w a s z ą   k r w i ą   i   z n o j e m  u r a t o w a l i ś c i e     n i e p o d l e g ł o ś ć   i   b y t   p a ń s t w a,   u r a t o w a l i ś c i e  h o n o r   n a r o d u, uratowaliście swoje rodziny i mienie, uratowaliście  w chwili, gdy obcy i swoi często już zwątpili.

    Wyście płomieniem bohaterskiego zapału, wyście piorunem czynu wyryli na sztandarze Polski ogniste: Jeszcze nie zginęła!

       Historya Polski, historya Europy zapisze czyn Wasz złotemi głoskami, a Ojczyzna w dalekie pokolenia wdzięczną Wam będzie.

                                        Przyjmijcie podziękę i do końca wytrwajcie!

                                               Warszawa, dnia 27 sierpnia 1920 r.

                                                        Rada Obrony Państwa:

                                             Przewodniczący Naczelnik państwa:

                                                            Józef Piłsudski

                                                      Prezydent ministrów:

                                                          Wincenty Witos    

                                             Marszałek Sejmu ustawodawczego:

                                                     Wojciech Trąmpczyński  

Wiceprezydent ministrów: Ignacy Daszyński. Minister spraw wewnętrznych: Leopold Skulski. Minister spraw  zagranicznych: Eustachy Sapieha. Minister spraw wojskowych: gen. Por. Kazimierz Sosnkowski. Gen. por. Tadeusz  Rozwadowski. Gen. broni Józef Haller. Posłowie na Sejm ustawodawczy: Antoni Anusz, Adam Chądzyński, Artemjusz L. Czerniewski, dr  Edward Dubanowicz, Jan Kanty Federowicz, Aleksander Skarbek, Jan Stapiński, Wacław Tomaszewski, Jan Woźnicki, Bronisław Ziemięcki.

                                                                                     „Piast”,  5 września 1920 r.


Archiwum: