Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Społeczeństwo » Rozmaitości

Rozmaitości

 

Na usługi propagandy

 

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (plac Małachowskiego nr 8) ofiarowało usługi personelu administracyji i lokal w gmachu własnym na cele propagandy i wszelkiej akcji z chwilą bieżącą związaną. Dyrektor, naczelniczka kancelarji i intendent zapisani są w Komitecie Obywatelskim Wykonawczym, sekretarz jako wterean 1868 r. w Komitecie tychże. Kasa przezorności personelu T.Z.S.P. (15 osób) zakupiła Pożyczki Odrodzenia na sumę 15 tysięcy mk.

 

Na armję ochotniczą

 

Dowództwo okręgu generalnego warszawskiego wyraziło dyrektorowi Urzędu zaopatrywania urzędników państwowych serdeczne podziękowanie za umundurowanie kosztem urzędu 22 ochotników do wojska polskiego. Oby ten czyn obywatelski miał wielu naśladowców.

 

„Gazeta Warszawska” z 28 lipca 2010 r.

 


Archiwum: