Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Społeczeństwo » Limanowa przykładem

Limanowa przykładem

   Limanowa jest pierwszem miastem powiatowem, gdzie uznano potrzebę zrzeszenia się rolników w celu wspólnej sprzedaży jaj; w tym celu została założona w r. 1917 w Limanowej pierwsza katolicka spółka jajczarska, która się następnie przekształciła w zarejestrowaną spółkę hodowców drobiu i rozwija bardzo dobrze.

         Założyciele tej spółki, zachęceni jej dobrem powodzeniem, przystąpili w lipcu b.r. do założenia znów spółki o innym zakroju, a mianowicie: spółki owocarskiej.

          Celem spółki jest spieniężanie wszelkiego rodzaju owoców, warzyw, płodów ogrodów i sadów, przerabianie tychże i sprzedaż przetworów, oraz dostarczanie członkom potrzebnych do prowadzenia warzywnictwa i sadownictwa narzędzi, przyborów i materiałów, nasion, drzewek, a także praca nad podniesieniem gospodarstwa członków. Jeden udział wynosi 100 marek, a wpisowe 10 M. Do zarządu spółki należą pp.: Mieczysław Żuławski, Józef Działowski i Tomasz Lipień, a prezydium Rady stanowią pp.: Michał Małecki, Łucyan Górka i Edward Harlender. Jest to pierwsza owocarska spółka w Małopolsce o celach wymienionych.

         Włościanie powiatu limanowskiego powinni się skupiać około tej nowo założonej spółki, przez co uzyskają korzystniejszą sprzedaż owoców a zarazem wieloraką pomoc w urządzaniu i prowadzeniu sadów. Konsumy zaś i związki spożywcze po miastach mają możność mają możność nabycia owoców i przetworów owocowych wprost od producentów za pośrednictwem limanowskiej spółki.

     Oby Limanowa była przykładem dla naszych miasteczek i wiosek. Oby za spółkami jajczarskiemi powstawały spółki owocarskie i przyczyniły się do rozwoju naszego przemysłu i handlu.

    Statutów i wszelkich wskazówek do zakładania spółek owocarskich udziela Małopolskie Towarzystwo Rolnicze w Krakowie, plac Szczepański, 8.

                                                                                                   J.K.T.

          „Piast”, 15 sierpnia 1920 r.


Archiwum: