Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Społeczeństwo » Kronika

Kronika

              Prezydent ministrów Witos otrzymał setki telegramów i listów od działaczy ludowych, organizacyj ludowych i ludowych Rad gminnych z wyrazami czci, oraz z życzeniami owocnej pracy nad ratowaniem  państwa. Telegramy i listy nadeszły do prezydenta Witosa ze wszystkich dzielnic i ze wszystkich ziem Pol

           Poseł Jan Dąbski mianowany został na nowo wiceministrem spraw zagranicznych i objął urzędowanie. Zadaniem jego jest  zorganizowanie ministerstwa oraz polskich placówek dyplomatycznych za granicą.

            Syn b. posła ziemi krakowskiej, Tetmajera, Jan Kazimierz Przerwa – Tetmajer, podchorąży 8 pułku ułanów, poległ bohaterską śmiercią w obronie Ojczyzny dnia 28 lipca b. r. w boju pod Stanisławczykiem na Wołyniu. Ś. P. Jan Kazimierz, mimo chłopięcych lat, od razu po zmartwychwstaniu Polski zgłosił się jako student jeszcze do szeregów i od roku z górą był na froncie, świecąc przykładem umiłowania ojczyzny, odwagi i dzielności. Wśród kolegów cieszył się zasłużonem uznaniem i wielką sympatyą, którą mu zjednało jego naprawdę dobre, wszystko miłujące serce. Cześć pamięci dzielnego żołnierzyka!

            Ciężko dotkniętej rodzinie poległego bohatera przesyła nasza redakcya wyrazy najgłębszego współczucia. Niechże dla niej pociechą będzie to, że pamięć o Nim nie zaginie.

           Patryotyczni uchodźcy śląscy. Z Oświęcimia piszą nam: Uchodźcy śląscy z Gruszowa, którzy musieli, chroniąc się przed Czechami, zastawić cały swój dobytek i uciekać, zebrali między sobą 670 marek na armię ochotniczą, zakupili pożyczkę państwową za 22.000 marek. Jest to wymowny dowód gorącego patriotyzmu naszych śląskich braci. Cześć im!

 „Piast”, 8 sierpnia 1920

 


Archiwum: