Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Społeczeństwo » Jak bolszewicy chcą się zabrać do chłopów

Jak bolszewicy chcą się zabrać do chłopów

 

Polski plakat propagandowy(za: "Wojna o wszystko", Demart,Warszawa 2010)

Rozkaz wydany przez władze bolszewickie okręgu kijowskiego dnia 22 maja b.r. (Nr 69), a ogłoszony dnia 29 t. m.  w „Izwiestjach” bolszewickich (Nr 266) zasługuje na uwagę, jako charakterystyka stosunku sowietów do kwestyi włościańskiej w Polsce.

 

            Oto wyjątki z rzeczonego rozkazu:

 

            „Ostatnie wypadki na różnych odcinkach polskich frontów, nasze stałe posuwanie się w głąb okolic polskich i wzrastający opór Polaków zmuszają nas do dania wskazówek członkom partyjnym co do organizowania władz sowieckich w pomienionych odcinkach.

            Niezbędne jest, biorąc pod uwagę doświadczenia nabyte w wojnie domowej, zabrać się do bezlitosnej i bezwzględnej walki z całą polską ludnością przez jej doszczętne wymordowanie. Żadne kompromisy są niedopuszczalne. Dlatego należy:

1)      Zastosować masowy terror, gwałt i ucisk przeciw polskim włościanom, wybijając ich do nogi; zaczem zastosować masowy terror względem ogółu Polaków, biorących jakikolwiek udział w walce przeciwko władzy sowietów.

2)      Skonfiskować zboże, zmusić do zwiezienia na wskazane punkty. To stosuje się zarówno do zbóż, jak do całej produkcyi rolnej.

3)      Wszystkiemi sposobami postarać się o udzielenie pomocy emigrującej do Polski  biedocie rosyjskiej, organizując kolonizację, gdzie tylko można.

4)      Zrównać tego rodzaju kolonistów z Polakami pod każdym względem.

5)      Zostawić zbrojne oddziały w polskich wsiach i miasteczkach aż do ugruntowania w nich zupełnego porządku.

6)      Wszyscy komisarze, wyznaczeni do administrowania, mają wykazać najwyższy stopień surowości i powyższe punkty bezwzględnie urzeczywistniać. 

7)      Wszystkie „czerezwyczajki” pracujące w zajętych przez nas miejscowościach mają być pięciokrotnie zwiększone. Komisarzami „czerezwyczajek” mają być ludzie przeważnie ze środkowej Rosyi.” 

Oto, jak się do polskich chłopów mieli zabrać bolszewicy. Zniszczyć, wytępić, zabrać nam dobytek – zrobić miejsce dla wywłoków z głębi Rosyi, przede wszystkim żydów – to było i jest celem bolszewików. 

 

„Piast”, 8 sierpnia 1920


Archiwum: