Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Społeczeństwo » Wskazania dla towarzyszy

Wskazania dla towarzyszy

w miejscowościach zajętych przez bolszewików.

  1. Wojna ze strony Rosji sowieckiej ma wyraźny charakter najazdu na Polskę. Zasady komunistyczne, w imię których Rosja sowiecka rzekomo toczy walkę, w niczem nie zmieniają najezdniczego i zaborczego charakteru wojennej akcji sowieckiej. W swojej polityce zewnętrznej zwyrodniały komunizm rosyjski idzie w ślady zaborczej polityki carskiej. Obecnie Rosja sowiecka dąży do odbudowania państwa rosyjskiego w granicach jeszcze większych niż za czasów carskich. Pragnie ona Polskę wcielić do państwa rosyjskiego, ewentualnie podzieliwszy się nią z Niemcami.
  2. Dlatego – dopóki z Rosją nie będzie zawarty pokój na zasadach wolnych od imperialistycznych uroszczeń toczyć musimy z Rosją sowiecką bezwzględną walkę obronną.
  3. W miejscowościach zajętych przez najazd bolszewicki P.P.S. musi prowadzić politykę wrogą okupacji i najazdowi. Celem jej musi być przyczynienie się ze wszystkich sił do złamania tego najazdu.
  4. W miejscowościach tych P.P.S. staje się organizacją tajną. Nie bierze ona udziału w żadnego udziału w bolszewickich rządach, nie wchodzi w żaden kompromis z narzuconemi przez najazd władzami, bojkotuje instytucje[…]

 „Robotnik”, 3 sierpnia 1920 r.


Archiwum: