Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Naczelny Wódz Piłsudski do żołnierzy

Naczelny Wódz Piłsudski do żołnierzy

     Warszawa. (PAT)... Naczelne dowództwo wojsk polskich nadsyła nam następujący rozkaz Wodza Naczelnego: Żołnierze! Dwa długie lata pierwsze istnienia wolnej Polski spędziliście w ciężkiej pracy i krwawym znoju, kończycie wojnę wspaniałem zwycięstwem, a nieprzyjaciel – złamany przez Was, zgodził się wreszcie na podpisanie pierwszych i głównych zasad upragnionego pokoju. Żołnierze ! Nie na próżno i nie na marne poszedł Wasz trud. Polska nowoczesna zawdzięcza swoje istnienie wspaniałym zwycięstwom mocarstw zachodnich nad państwami rozbiorczemi, lecz od razu od pierwszej chwili życia swobodnej Polski wyciągnęło się ku niej mnóstwo pożądliwy...

Czytaj więcej

Rozejm

Rozejm

Warszawa 12 października  (Tel. wł.) Wczoraj podpisany został rozejm. Równocześnie doszło do porozumienia co do wszystkich spornych jeszcze punktów.       Za rozejmową linię demarkacyjną uznana została obecna linia frontu . Tylko na odcinku od  Niemna do Dzisny przyjęto linię demarkacyjną linię graniczną, ustaloną w warunkach preliminarzy pokojowych. Wojska sowieckie i polskie cofną się, każde w swoją stronę, na 15 km. od linii rozejmowej i w ten sposób powstanie pas neutralny szeroki na 30 km.       Zawieszenie broni zawarto na dni 21 z 48 godzinnym terminem wypowiedzenia. O ile nie nastąpi wypow...

Czytaj więcej

Obszar i granice Polski – po pokoju z Rosyą!

Obszar i granice Polski – po pokoju z Rosyą!
Polska ma 386.619 km.kwadr. – ludność 27 milionów 906 tysięcy.ORYGINALNIE ZESTAWIŁ DLA RZĄDU POLSKIEGO PROF. UNIW. Dr. E. Romer.( specjalny wyciąg dla „Ilustr. Kuriera Codziennego”)                  Warszawa, 21 października Prof. E. Romer przedstawił delegacyi pokojowej polskiej w Rydze                następująca ocenę stosunków terytorialnych i ludnościowych Polski,  na skutek traktatów pokojowych w Wersalu i Rydze:     Dotychczasowy obszar Polski w granicach t. zw...

Czytaj więcej

Archiwum: